Sayıları 13.9 milyona ulaşan emekliler ordusuna EYT yasasının ardından ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi daha katılacak. Böylece 16 milyonu aşkın dev kitle oluşacak.
Aileleri ile birlikte 85 milyonluk nüfusun büyük çoğunluğuna denk gelecek emekliler ordusu. Ayda ortalama 40 bin kişinin emekliye ayrıldığı dikkate alındığında sayı daha da artacak.
Nicelik olarak dev kitle olmasına karşın, dağınıklık, ayrışma, bir araya gelememe gibi nedenlerden ötürü siyasi otorite üzerinde yeterince baskı grubu oluşturamıyorlar. Bir bölümü dernek ve sendikalara üye olarak seslerini ve taleplerini duyurmaya çalışıyor. Lakin o sesler hükümet tarafından duyulmuyor, talepler yeterince karşılanmıyor.
Memur ve işçiler gibi toplu iş sözleşmesinden yararlanamıyorlar. Zira emekli sendikaları bu haktan yoksun. Hükümetin verdiği zam ve enflasyon artışı ile yetiniyorlar. Toplu sözleşme masasında yer alsalar, yüksek zam edinecekleri aşikar.  Emekli sendikaları yargıda yıllardır süren davalar nedeniyle kapanmanın eşiğinde. 
Emekli dernekleri çok etkin değil hükümet üzerinde. Bir bölümü meydanlara çıkıp taleplerini haykırıyor, diğerleri basın açıklamaları ile emeklinin hakkını savunmaya çalışıyor. Ama o haykırışlar gerekli yerlere ulaşmıyor. Bir araya gelip ortak mücadele etseler siyasi irade karşısında daha fazla güçlü olacakları kesin.
Emeklinin en büyük sorunu son derece düşük aylıklar. 5.500 lira gibi hayatın gerçeklerinden ırak parayla geçinmeye çalışan milyonlarca emekli mevcut. En azından net asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istiyorlar ellerine geçen paranın.
Sağlık hizmeti katkı payının sonlandırılması, yılda 4 aylık tutarında ikramiye verilmesi, intibak yasının çıkarılması, ek ödeme tutarının yükseltilmesi gibi temel talepleri görmezden geliniyor.
Aylık artışlarının yanı sıra 2000 sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin intibak sorunu hep gündemlerinde. Aylıklarda göreceli iyileştirme sağlayacak intibak yasasının hayata geçirilmesi “olmazsa olmazları.” Aynı primi ödemeleri ve aynı yıl çalışmalarına rağmen bir kısım emekli yüksek aylık alırken, diğerininki çok düşük.
Aylıklarda eşitliğin sağlanması için kazançların güncellenmesi ve aylık bağlama oranlarında ortak bir sisteme geçilmesi gerekiyor. Ortalama prim kazançları, prim gün ödeme sayıları eşit olanlar saptanarak, emekli aylıklarında farklılığın sonlandırılması şart. Bunu gerçekleştirmenin yolu da yeni intibak yasasının hayata geçirilmesinden geçiyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a intibak mektubu gönderdi. Mektubunda 2000 yılı sonrası emeklileri kapsayacak intibak yasasının çıkarılarak, aylık eşitsizliğinin giderilmesini talep etti.
Sayı olarak dev bir orduyu andıran emekliler baskı grubu oluşturamamanın sorunlarını yaşıyor, verilen zamla geçinmeye çalışıyor...