banner1518

banner1608

banner1526

banner1588

banner1525

banner1324

banner1581

O testler Samsun'da yapılacak! 21 gün boyunca izole edilecekler

Koyun, keçi vebası hastalığından korunmuş bölge ilan edilen Trakya’ya yapılacak küçükbaş canlı hayvan sevkleri hakkında yeni genelge yayınlandı.

Samsun 01.03.2021, 17:02
1371
O testler Samsun'da yapılacak! 21 gün boyunca izole edilecekler

O testler Samsun'da yapılacak! 21 gün boyunca izole edilecekler Koyun, keçi vebası hastalığından korunmuş bölge ilan edilen Trakya’ya yapılacak küçükbaş canlı hayvan sevkleri hakkında yeni genelge yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Trakya Bölgesi , koyun, keçi vebası hastalığından korunmuş bölge ilan edildi. Konu ile ilgili bilgi veren Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş ya da sevk tarihinden önceki en az 21 günlük süre boyunca herhangi bir PPR vakası bildirilmemiş bir işletmede barındırılmış olmalıdır. Bu işletme de PPR enfeksiyonundan dolayı oluşturulmuş koruma ya da gözetim bölgesi içinde yer almamalıdır. Trakya'ya sevk edilmesi planlanan hayvanlar, sevk tarihinden önce en az 21 gün süre ile 'Trakya'ya Sevk Edilecek Koyun ve Keçiler İçin İzolasyon Kuralları' kapsamında izole edileceklerdir. Hayvanlar izolasyon başlangıcında ve en az 21 günlük izolasyon süreci boyunca PPR enfeksiyonuna ait hiçbir klinik belirti göstermemelidir. Sevke konu olan hayvanlar PPR aşısı ile aşılanmış ise aşılama tarihinden en az 21 gün sonra sevkine müsaade edilecektir. Sevke konu olan hayvanlar PPR'a karşı aşılanmamış ise sevk tarihinden en çok 21 gün önce PPR antikor negatif sonuç veren PPR enfeksiyonu testinden geçmiş olmalı ve sonrasında sevkine müsaade edilmelidir" dedi.

TESTLER SAMSUN'DA YAPILACAK

Testlerin Samsun Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce yapılacağını belirten Sağlam, "Nakledilecek hayvanlarda sevk günü PPR hastalığı belirtisi bulunmamalıdır. Hayvanlar bulundukları işletmelerden yüklemenin yapılacağı yere nakledilirken PPR hastalığına maruz kalmamalıdır. Trakya'ya gönderilecek hayvanlar ile diğer illere gönderilecek hayvanlar aynı araç ile sevk edilmeyecektir. Hayvanların sevkleri, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla, biyogüvenlik tedbirleri uygulanarak, yurtiçi hayvan sevklerine mahsus veteriner sağlık raporu, dezenfeksiyon belgesi, nakil belgesi, hayvanların nakilleri sırasında refahı ve korunması yönetmeliği kapsamında bulundurulması gereken belgeler (sürücü ve bakıcı yeterlilik belgesi ve nakliyeci yetki belgesi), PPR antikor negatif sonuç veren PPR enfeksiyonu testinden geçmiş aşısız hayvanlar sevk ediliyor ise laboratuvar sonuç raporu, aşılı hayvanlar sevk ediliyor ise hayvanların tanımlanması ile veteriner biyolojik ürün uygulama ücreti makbuzu ve ek-3'te yer alan 'koyun keçi vebasından arilik statüsü kazandırılması planlanan Trakya'ya hayvan nakilleri takip formu' ile yapılacaktır. Hayvan sahipleri, sevke konu hayvanlarını yurtiçi hayvan sevklerine mahsus veteriner sağlık raporunda belirtilen varış işletmesine teslim etmeleri gerektiği ve varış işletmesine getirdiği tarihten itibaren bildirim süresi içerisinde işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne giderek, TÜRKVET veri tabanında kendi işletmesine nakillerini mutlaka yaptırması gerekmektedir. Sevklerde hayvanların varış işletmesine geldiğinin ve hayvan sahibinin/bakıcısının bilgi verip vermediğinin TÜRKVET’te kontrolü, varış işletmesinin bağlı bulunduğu İlçe Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Hayvan sevklerinde, Trakya'nın PPR hastalığından ariliği için koyun ve keçi türü hayvanların sevklerine ait bu düzenlemeler dışında Bakanlıkça sevkler kapsamında yayımlanmış diğer kurallara da uyulacaktır. Hayvan sevk kontrol noktasında hayvanların sağlık kontrolleri yapılacak, sevk için gerekli olan evraklar incelenecektir. Yetiştiriciler hayvanlarının aşılı ya da aşısız olup olmadıklarının kontrolünü yapacak veya yaptıracaktır. Trakya'ya bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında belgesiz getirilen hayvanlar tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en kısa sürede uygun bir kesimhanede kestirilecek olup tazminat ödenmeyecektir. Kurban bayramı nedeni ile hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlık küçükbaş hayvanlar ilin öngördüğü bir kesimhanede kestirilerek kesimhane dışında başka bir işletmeye dönüşü engellenecektir" diye konuştu.

Yorumlar (0)