Üstün zekalı çocuklar, genellikle akademik alanlarda yüksek performans sergileyen ve olağanüstü yeteneklere sahip bireyler olarak tanımlanır. Ancak, bazen bu çocuklar beklenmedik şekilde düşük başarılar gösterebilirler. Bu durum, genellikle çocuğun potansiyelinin tam olarak farkında olunmaması veya uygun destek ve teşvik alamamasıyla ilişkilendirilebilir. İşte bu yazıda, üstün zekalı çocuklarda beklenmedik düşük başarıyla ilgili bir örnek olaya yakından bakacağız.
Örnek Olay:
11 yaşındaki Eren, okulda matematik dersinde beklenmedik bir şekilde düşük not aldı. Eren, genellikle matematikte parlak bir performans sergileyen bir öğrenciydi ve öğretmenleri onun yüksek bilişsel kapasitesine ve problem çözme becerilerine hayrandı. Ancak, son sınavda Eren'in notu, sınıf standartlarına göre oldukça düşüktü.
Eren'in ailesi ve öğretmenleri, bu durum karşısında şaşkındı. Eren'in matematikteki potansiyelini ve yeteneklerini biliyorlardı, bu yüzden beklenmedik düşük başarısının nedeni konusunda anlamak istediler. Eren'e sorulduğunda, sınavı yaparken stres yaşadığını ve zaman baskısı altında olduğunu söyledi. Ayrıca, konuyla ilgili derinlemesine anlamak için yeterli zamanı olmadığını belirtti.
Eren'in ailesi ve öğretmenleri, bu durumu dikkate alarak ona ek destek ve rehberlik sağlamaya karar verdiler. Eren'e stresle başa çıkma stratejileri öğretildi ve matematik derslerinde daha fazla pratik yapması teşvik edildi. Ayrıca, öğretmeni, Eren'in bireysel ihtiyaçlarına daha fazla odaklanarak ona daha fazla destek vermeye başladı.
Açıklama:
Eren'in öyküsü, üstün zekalı çocuklarda beklenmedik düşük başarıyla nasıl karşılaşılabileceğini gösteriyor. Bu çocuklar, potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilmek için doğru türde destek ve teşvik almalıdırlar. Beklenmedik düşük başarılar genellikle stres, baskı veya uygun destek eksikliği gibi faktörlerden kaynaklanabilir.
Aileler ve eğitimciler, üstün zekalı çocukların bireysel ihtiyaçlarını anlamak ve onlara uygun destek sağlamak için önemli bir role sahiptirler. Bu çocuklar, bazen akademik veya duygusal zorluklarla karşılaşabilirler ve bu durumda onlara anlayışlı olmak ve ihtiyaçlarına uygun çözümler bulmak önemlidir.
Üstün zekalı çocuklar, potansiyellerini gerçekleştirmek için doğru türde destek ve teşvike ihtiyaç duyarlar. Beklenmedik düşük başarılar, genellikle çocuğun ihtiyaçlarının ve potansiyelinin tam olarak anlaşılmamasından kaynaklanır. Bu nedenle, aileler ve eğitimciler, bu çocukların bireysel ihtiyaçlarını tanımak ve onlara uygun destek sağlamak için birlikte çalışmalıdırlar.
Uzman Psikolojik Danışman / Özel Yetenekliler Uzmanı
Tuğçe GÜNDÜZ YILMAZ