Yine çok sevdiğim bir şair ile karşınızdayım.

Aşk şairi sevgili Attila İlhan. Yalnız sevmemin nedeni salt aşk şairi olması değil elbette.“Toplumcu”, “halk” gibi kavramlar İlhan'ın ölçütleri arasındadır. Eserlerinde aşklarını, kavgalarını, modernleşme kaygılarını imgelerle yansıtmaya çalışmıştır. 

Fakat şiirinde ön plana çıkan temalar bağımsızlık, özgürlük mücadeleleri, eşitlik, halkçılık, modern insan bunalımıdır.

İlhan, daha on altı yaşında, bir kız arkadaşına yazdığı mektupta Nazım Hikmet’in bir şiirine yer vermiştir. Zaten sanat yaşamını ele alırken Nazım Hikmet etkisinden özellikle bahsetmektedir.

Attila İlhan bir şair olarak politik göndermelerde bulunsa da öyle yansıtılmamaktadır. Örneğin, “Sana Ne Yaptılar” adlı şiirinde, politik nedenle gözaltına alınıp bırakılmış bir genç kız anlatılırken bile okur sanki bir aşkın öznesinden söz edildiği izlenimi ediniyor.
Divan şiirini ve Batı şiirini iyi bilen İlhan, bu iki geleneği toplumcu bir bakış açısı ile yepyeni bir sentez haline dönüştürmüştür.