Nâzım Hikmet edebiyatımızın en farklı ve önemli şairlerinden biridir. İlk şiirlerini klasik tarzda yazmış olsada  asıl tarzını gerçekleştirdiği Rusya gezisinden sonra bulmuştur. Ölçüsüz şiirler yazarak Türk şiirinde ölçüyü kullanmayan ilk şair oldu. Güzel şair,  duygu ve düşüncelerini somutlaştırarak anlatmanın yanı sıra şiir dilinde de oldukça açık, sade ve kolay anlaşılır bir üslup kullanmıştır.

Her ne kadar aşk şairi olarak tanınmış olsada onu önemli kılan asıl nokta toplumsal ve gerçekçi içerikler üretmesidir. Bu yüzden bir halk şairi demek yanlış olmaz sanırım.

Çünkü o; halkın kullanmadığı,  duymadığı ve bilmediği kelimeleri şiirde kullanılmasına karşı çıkmıştır. Ayrıca şiirlerinde yabancı kelimelere de yer vermemiştir.

Nâzım Hikmet’in şiirinde yer bulamayan bir başka şey de şairaneliktir. Onun şiirlerinde samimiyet vardır ve ona göre şairanelik, samimiyetten uzaktır.

Bunun yanında toplumsal temalara yer vermiştir. Çok sık karşımıza çıkan  temalar; eşitlik, insan sevgisi, memleket sevgisi, yoksulluk, özgürlük, aşk ve yalnızlık olarak gösterilebilir.