Öfke çok temel olumsuz duygulardan biri. Hepimiz zaman zaman öfkeyi yönetmek de zorlanıyoruz. Bazen öfkelendiğimiz durumlara ya da kişilere bunu yansıtıp dışa vururken bazen de içimizde tutup biriktiyoruz, farklı çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz, çoğu zaman savaşıyoruz...
Tüm olumsuz duygular öfke de alarm niteliğindedir ve bize bir mesaj verir. Öfkelendiğimiz durumların içini açıp baktığımızda hayatla ve diğerleriyle olan bağımızı tanıyabilir, kendimizle ilgili yeni bilgiler öğrenebiliriz. Öfkelendiğimiz bir durum ya kişi bize kendimizi bir adım daha yaklaştırır. Her ne kadar durumu ya da karşıdaki kişiyi suçlama ve kızma eğilimi göstersek de konu yine sadece bizimle alakalıdır. Yaşanan olay bize bizle ilgili ne söylüyor da bu öfke açığa çıkıyor?
Her birimiz “.. Ama o böyle yaptı, ama şunu dedi..” gibi durumları sık yaşıyoruz. Yapılarımız gereği kendimizi savunma ihtiyacımız ön plana çıkıyor ve konunun bizle olan bağını görmek de zorlanıyoruz. Aslında karşı tarafı suçlamak öfkemizi azaltmayacağı gibi, gerçek sebeplere ulaşmamızın önüne engel koyuyor. Aslında öfkelendiğimiz, durum ya da kişi değil, o olayın bize kendimizle ilgili ne söylediğidir. Birine herhangi bir sebepten dolayı kızdığınızı düşünün. Kızdığınız konu size kendinizi nasıl hissettirdi? Cevabınız; ,”sadece çok öfkeli” olacak. Peki o kişiye kızdığınız durum, size sizle ne ifade ediyor diye sorsam..? Onun yaptığı hareket ya da söylediği söz sizde bazı olumsuz inançları tetikliyor olabilir mi? Çaresizim, yetersizim, değersizim, başarısızım, güçsüzüm, zayıfım, cesaretsizim gibi olumsuz inançlardan hangisine değdi de öfke ortaya çıktı..? Hangi yarayı sızlattı da fark etmedik..?
Hayatın akışında yaşadığımız tüm duygular gibi öfke duygusunu da zaman zaman yaşayacağız. Önemli olan, öfkeyi sağlıklı bir şekilde yönetmek ve öfkenin altındaki mesajı görebilmek.. Öfkelendiğimiz bir durumda bir süre bekleyip kendimize yakınlaşmak adına soracağımız tek bir soru öfkenin hayatımızın merkezine oturmasına engel olacak: “şu an hissettiğim öfke bana benimle ilgili ne söylüyor?”...
Ayrıntılı bilgi ve randevu için: 0362 233 25 25, [email protected]