Fibromiyalji (FMS), vücudun belli bölgelerinde kronik ağrı ve hassasiyetin artması, ağrı eşiğinin düşmesi, kas spazmları, sinir ağrıları, uyku bozuklukları ve çıklanamayan yorgunluk gibi belirtilerin görüldüğü romatizmal bir rahatsızlıktır.

Kronik ağrı ve acılar bazı dönemler azalıp bazı dönemler tamamen kaybolurken, özellikle zorlayıcı yaşam koşullarına bağlı olarak stresin artmasıyla birlikte şiddetli şekilde ortaya çıkabilir. Bireylerin yaşam kalitelerini oldukça düşürür ve günlük işlevselliklerinde azalmaya sebebiyet verir.

Fibromiyalji tanısı almış bireyler egzersiz, fizyoterapi uygulamaları, akupunktur, hipnoz, masaj, ağrı kesici ve kas gevşetme tedavileri dahil pek çok yöntemi denemekte ancak günümüzde bu yöntemlerin hiçbiri kesin bir sonuç vermemektedir.

Stres dönemlerinde ağrılardaki belirgin artış, Fms’ nin kesin sebebinin bilinmemesiyle birlikte psikolojik kökenli olduğu olduğu konusunda oldukça yaygın bir yaklaşım söz konusudur.Yapılan araştırmalar, Fms hastalarında depresyon, anksiyete ve somatoform bozukluklar olmak üzere bazı psikiyatrik bozuklukların birlikte görüldüğü gözlemlenmiştir (Wolfe ve ark, 1995). Bunun yanında, Travma sonrası Stres Bozukluğu ve FMS arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir ve FSM’ de bireylerin geçmiş travmalarının dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır (Cohen ve ark, 2002). Dikkat çeken diğer bir araştırma ise FMS hastalarında ruhsal travmanın ve Travma sonrası Stres Bozukluğu’nun diğer romatizmal hastalıklara sahip hastalara göre daha yüksek çıkmasıdır ( Amital, Fostick, Polliack, Segev, Zohar, Rubinow, 2006). 

Bu çalışmalar ışığında FSM’ nin psikolojik kökenli olabileceği ve özellikle hastalığın ortaya çıkışında olumsuz travmatik yaşantının, bireyler üzerindeki etkisini gözardı edemeyeceğimiz aşikardır ve çözüm bulma konusunda travma odaklı bir psikoterapi yöntemi olan EMDR Terapi (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) akla gelmektedir. 

Emdr Terapi ile kişinin ağrı merkezini harekete geçirdiği düşünülen geçmişte yaşadığı olumsuz travmatik yaşantılar çalışılırken, güncel hayatlarında stres artırıcı olaylarla baş etme becerilerini geliştirilir. 

EMDR Türkiye tarafından yürütülen araştırmalarda, Fibromiyalji tanısı almış bireylerin EMDR Terapi aldıktan sonra yaşadıkları kronik ağrılarda azalma veya ağrıların tamamen bittiği gözlemlenmiştir ( Ayrıntılı bilgiyi EMDR Türkiye Dernek sayfasından ulaşabilirsiniz). Araştırmalar devam etmektedir.

Travma odaklı psikoterapi yöntemlerinden biri olan Emdr  Terapi, travmatik yaşantıların fiziksel bir acı ya da ağrıya dönüşmüş olma hali olarak düşündüğümüz Fibromiyalji rahatsızlığıyla baş ederken önemli bir tedavi prosedürü sunmaktadır. Sağlıkla kalın.. 

Ayrıntılı bilgi ve randevu için: 0362 233 25 25 & [email protected]