Hem veli
hem de
sahipleri ve
çalışanları
açısından
özel okullar
gerçeğini
görmemezliğe gelmek mümkün
değil!..
Enflasyonla
birlikte gelen
artışlar,
özel eğitim kurumlarındaki
bütün paydaşları,
ciddi biçimde
olumsuz etkilemeye devam ediyor...
Geçmişten bugüne
bakıldığında;
ekonomik nedenlerle
özel okul sayısının
ya azaldığı
ya da sahip değiştirdiği
gerçeği de var!..
Geçen eğitim-öğretim yılında,
Milli Eğitim Bakanlığı
yüzde 36.7, 
bu yıl için de
ara sınıflara yönelik yüzde 65 olarak zam
belirledi
ama
öğretmen ve diğer çalışanların
ücretleri ve
sigorta primindeki artış,
kiralardaki uçuk fiyatlar, kırtasiye
masrafları,
personelin
servis ve yemek gideri
başta olmak üzere
genel giderlerdeki
farklar,
özel okulları
işin içinden çıkılamaz
hale getirirken;
bunun öğrenci velilerine
yansıması da
can sıkıcı boyutta...
Belki birçok veli,
çocuğunu özel okuldan alacak;
belki de 
birçok özel okul kapanmak
zorunda kalacak!..
Görünen tablo
maalesef budur!..
Devlet; elektrik, su ve sigorta prim ödemeleri ile
KDV
indiriminde bulunup,
okul sahiplerinin
kira artışlarıyla
sıkıştırılmasını önlese...
Devam edelim!..
Geçmişte olduğu gibi
velilere eğitim teşviki verilse
ve
öğretmenlerin de
bin liralık enerji desteği
2 bin liraya çıkarılsa...
Şikayetler asgariye
inmez mi?..
Pek yansıtılmıyor ama
çok sayıda işletme,
asgari ücret artışından sonra
işçi çıkarmaya çoktan başladı bile...
Mesele bu değil sadece...
Kurumlar ve çalışanların
piyasaya olan katkısını hesaba katmayalım mı?..
Özellikle yemek veren
özel okullar;
bulundukları il ve ilçelerde
esnafa para girişi sağlıyor...
Servislerde
çalışan binlerce şoför ve hostesin
yanı sıra,
bu araçların
akaryakıt ve
parça değişimleri ne olacak?..
Yüz binlerce öğretmen ve çalışanı saymadık daha...
Onların
alışverişleriyle
piyasaya gelen
ekonomik hareket de cabası...
Hal böyleyken,
sistemin bütün paydaşlarını
tam anlamıyla
"mutlu" etmek zor ama
en azından
"Nefes" olabilecek
destekler,
sorunun çözümü
için önemli bir adım
sayılacaktır!..
Yoksa, bu gidişatla
hem öğrenci velileri hem de özel okul işletmelerinin
dayanacak 
gücü kalmayacağı gibi
kapanmalar
nedeniyle
oluşacak "işsizler ordusu" da
toplumda sosyal bir "yara" açacaktır!..
Yani, bu mesele sadece
öğrenci velileri ve
özel okul sahipleri
değil; toplumun büyük bir
kesimini
ilgilendirmektedir!..
Bilmem anlatabildim mi?..