Milyonlar, TBMM Genel Kurulu’ndan çıkacak yasaya kilitlendi. Gözler 2023 yılında hayata geçirilmesi öngörülen düzenlemede.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin yasa çalışmasında sona gelindi. Taslağın önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması, aralık ayında da TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.
Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeye ilişkin çeşitli görüşler havada uçuşmaya başladı. Gün geçmesin ki EYT çalışmasına yönelik doğru ya da yanlış birçok haber medyada yer almasın. Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalem hesaplar yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde değil” diyerek konuşulan ve yazılanları bir ölçüde yalanladı.
Hemen belirtelim, Eylül 1999’dan önce sigorta başlangıcı olanlar 23 yıldır emeklilikte yaşa takılıyor. Bu tarihten önceki sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalık süresi ve 5 bin gün prim ödemeleri gerekiyordu. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresi ile 5 bin gün prim ödemeleri yeterliydi. Her iki kesim için yaş şartı aranmıyordu.
Eylül 1999’da çıkarılan 4447 sayılı yasa ile sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak kademeli yaş koşulu getirildi. Emekli olabilmek için kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş sınırı arandı. Prim gün sayısı da 7 bin güne yükseltildi. Yasa uyarınca çalışma yılı ve prim gün sayısını tamamlayanlar emeklilikte yaş engeline takıldı. Böylelikle emeklilikte yaşa takılan kitle oluştu.
Emeklilikte yaşa takılanların 5 milyon civarında olduğu vurgulanıyor. 
Sigorta başlangıcı eylül 1999’dan önce olup da çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar yeni yasadan yararlanarak emeklilik hakkını edinecek. İlk aşamada 1.5 milyon kişinin emekli olması öngörülüyor. Kamu veya özel sektörde olsun yüz binlerce kişi yasanın çıkmasını dört gözle bekliyor. Emeklilikten ötürü kamuda çok sayıda kadronun boşalacağı, böylece yeni istihdam olanağı oluşacağı hesaplanıyor.  
Prim gün sayısı yeterli olmayanların askerlik ya da doğum borçlanması yapmasına olanak tanınması henüz belli değil. Yasa taslağının kamuoyuna açıklanması ile önemli ayrıntı ortaya çıkacak. Ancak çıkarılacak yasa prim gün sayısı ve çalışma yılı koşullarını tamamlayıp da yaşa takılanları kapsayacağından borçlanma olanağı tanınmayabilir.
Düzenleme çıkmadan önce askerlik ve doğum borçlanması yapılabilir. Yasada bu hak tanınmazsa ödenen borçlanma tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  tarafından iade ediliyor. Emekli aylığı bağlanmandan önce askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması yapanlar, SGK’ya başvurarak ödedikleri parayı alabilirler.
Milyonların heyecanla beklediği yasa taslağının kamuoyuna açıklanmasıyla merak edilen her konu netleşecek, 23 yıllık yoksunluk giderilecek.
Staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıç tarihinde esas alınmasına ilişkin belirsizlik sürüyor. Bu da taslakla netleşecek...