Cumhuriyet, hükümet ya da devlet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır.

"Cumhuriyetin İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun" ile 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın milli bayram olarak kutlanması, resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün; 1925'ten itibaren, ülkede ve dış temsilciliklerde resmi bir bayram olarak kutlandı.

Milletin kendi kendini yönettiği, belirli süre zarfında kendilerini temsil etmek için oy kullanarak milletvekillerini seçtikleri yönetim biçimine, cumhuriyet adı verilir.

Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Türk milletine armağan etmiş ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” demiştir.

29 Ekim 1923 tarihinde 101 pare top atışı ile Cumhuriyetin ilanı kutlanmıştır. O tarihten sonra da 29 Ekim her yıl ülkenin her yerinde coşkuyla kutlanmaya başlanmıştır.
Cumhuriyet Bayramı, her yıl ülkemizde ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutlanmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türk ulusunun kurduğu ve onun en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıldönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız...

Ben bir cumhuriyet çocuğuyum...

İyi bayramlar...