TDK'ye göre şiddet sözcüğünün anlamı şu şekildedir:

- Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
- Hız
- Bir hareketten doğan güç
- Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma
- Kaba güç
- Duygu veya davranışta aşırılık

Şiddet, kısaca ve öz olarak bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı, özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.

Samsun'da çalışan her branştan muayenehane hekimi, kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, sağlıkta artan şiddeti protesto etmek için bir gün süreyle muayenehanelerini kapattı...


Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehtap Kılıç “Hiç kimsenin şiddete maruz kalmasını istemiyoruz. Her zaman hekimlerimizin yanındayız”...  Muayenehane Hekimleri Derneği Karadeniz Temsilcisi Dr. Halit Urgan, “Tüm hekimler bir bütünün parçasıyız. Kötü muameleye maruz kalan her meslektaşımızın acısını paylaşıyor ve birliğimizin güçlü olduğuna inanıyoruz”... Dr. Alper Aktaş da “Hiçbir zaman biz hekimler olarak  bu cennet vatanın cinnet vatan olmasına izin vermeyiz vermeyeceğiz” diye konuştu...
Şiddetin hiç kuşkusuz kabul edilebilir bir yanı yoktur...
Bu nedenle hekimlerin şiddet karşıtı davranışlarını önemsiyor ve herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyorum...
Kalın sağlıcakla...