Samsun'dan ihraç edilecek sebze ve meyvenin ilaç kalıntılarını belirleyecek analiz cihazı olmadığı için ürünler, önce Mersin'deki laboratuvara gönderiliyor; buradan alınan rapor sonucuna göre de yükleme yapılabiliyordu...
Tam anlamıyla "çile"
yaşanıyordu...
Ben de bu yaşananları,
21 Aralık 2021'de
"Müslümana gavur eziyeti" başlığıyla
bu köşede dile getirmiş;
sorunun sadece Samsun'u değil,
bölgede çok sayıda ildeki
ihracatçıyı
ilgilendirdiğini yazmıştım...
Sürecin
bu noktaya
gelişinde
yaşanan
bürokratik 
sıkıntıları
anlatmaya
gerek duymuyorum...
Öyle ya da böyle
devlet sorunu
çözmüş;
tarımsal ürün
ihracatının önündeki
büyük sıkıntı ortadan
kalkmıştır...
Bu aynı zamanda;
bölgede tarımsal ürün ihracatına
yönelik çalışmaların
da artışı
demektir!..
Yatırımcıya
her türlü kolaylığı sağlamak
için büyük çaba harcayan
Samsun Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı,
dün sözünü ettiğim
Samsun Gıda Laboratuvarı'ndaydı...
Dağlı,
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın
10 milyon lira
harcayarak oluşturduğu
laboratuvarın 
önemini anlattı...
Samsun Limanı'ndan
yararlanan
20 ilin
yaş sebze ve meyve
ihracatçısı
için bu laboratuvar,
büyük kolaylıktı...
Numuneyi
saatlerce
yol alıp
Mersin'e götürüp gelen
bu arada da
zaman kaybının
yarı sıra,
TIR'da bekleyen
ürününün zarar görme durumu olan
ihracatçı,
şimdi bu sayede
1.5 saat içinde
analiz raporunu alacaktı...
Çok önemli bir eksiğin giderilmesi için
çaba harcayan
başta Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı
ve Ticaret Borsası
Başkanı Sinan Çakır'ın hakkını teslim etmek 
gerekir!..
"Bu şehirde güzel işler de
oluyor"

demek, hoş bir mutluluk veriyor;
Samsun'un
geleceğine
dair umutlar artıyor...