Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme
Konseyi Başkanı
Dr. Köksal Holoğlu,
Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı olduğu dönemden
bu yana
söyleyip duruyor...
Yaklaşık 17 yıl önce 
başlatılan bu serüven,
Dr. Köksal Holoğlu ve
sağlık turizminin önemini kavrayanların
çabalarıyla,
gündemde tutuluyor...
Holoğlu, "Konsey başkanı" olduktan sonra
ülke geneli
için bu talebini seslendirirken;
Samsun'da
sağlık turizmi
konusunda
kurumsal
çıkışların dışında,
birlikteliklerle
bir adım atılamadığına
tanık olduk...
Dönemin valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı,
ciddi biçimde
çaba sarfetmiş;
yine
eski 19 Mayıs Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Fatih Özkan,
bu işte görevlendirilmişti...
Kolay bir iş değildi...
Hastane transferleri,
otel rezervasyonları ve
rehberlik
hizmetleri de vardı işin içinde...
Öylece kaldı, ilerleyemedik!..
Samsun'un sağlık turizminden
alacağı pastayla
büyük kazançlar elde edeceğini
ve bunun da
önemli ölçüde istihdamı artıracağını
defalarca yazmıştım...
Konuyu,
Samsun'dan Türkiye'nin birçok büyük kentine hatta dünyaya yayılan
Romatem Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı da olan
Dr. Köksal Holoğlu ile 
defalarca konuşmuştuk...
Yine dönemin valisi
Doç. Dr. Zülkif Dağlı
ve Ticaret Bakanı iken 
Samsun'dan milletvekili adayı olan
Dr. Mehmet Muş ile
de değerlendirmiştik...
Dr. Muş,
Samsun'da bir sağlık zirvesi
düzenlemeyi de
çok istemişti...
Samsun'un kamu ve özel
sektör
sağlık kurumları açısından
potansiyeli büyüktü. Ulaşım altyapısı bakımından da
avantajı vardı...
Hiç unutmadığım için
sırası geldiğinde hatırlatıyorum...
Dr. Holoğlu, o yıllarda,
Dubai Sağlık Serbest Bölgesi'nin
yılda 30 milyar döviz girdisi sağladığını
açıklamıştı...
Türkiye'nin bu sağlık turizminden
kazancının
100 millyar dolara ulaşacağını söyleyen de
yine Dr. Köksal Holoğlu idi...
Sonunda Cumhurbaşkanı
Erdoğan da
"Sağlık turizmi"nin
önemini vurguladı...
Samsun, Dubai
kadar
gelir elde edemezdi
ama
ciddi bir 
para girişini sağlayabilirdi...
Samsun'daki bazı özel hastanelere
yurt dışından
hasta geldiğini iyi biliyorum...
Ancak, bu yeterli değil...
Pastayı büyütmek gerek!..
Bu anlamda, yeni bir gelişme daha var...
ASKON; Samsun'da sağlık turizmi ile ilgili olarak
ikinci bir zirveye ev sahipliğine hazırlanıyor...
2022 yılındaki
zirvenin 
ikincisi bu yıl,
16-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek...
Zirveye,
30 ülkeden 200'ü aşkın
bir katılım bekleniyor...
Bu konuda
yıllardır yazıyor,
hatırlatmalar yapıyorum...
Samsun'da daha çok aş ve iş olsun, istiyorum...
Sağlık turizminin,
sadece hastanelere
değil,
esnafa da para kazandıracağını
biliyorum...
Bu zamana kadar konuşup, durduk...
İnşallah bu kez olur, dileğinde bulunuyor;
ASKON'u ve organizasyonu
düzenleyenleri kutluyorum...