Samsun-Sarp Demiryolu Projesi
için
12 Aralık 2016'da
Karadeniz Bölgesi'ndeki
Ticaret ve Sanayi Odaları,
Ticaret Borsaları ile Esnaf Odaları Birliği
başkanları
ortak bir bildiri 
yayımlayarak,
yılların hayalinin
gerçek olması
dileğinde bulunmuştu...
Samsun-Sarp Demiryolu,
bölgenin ekonomik yönden
kurtuluşu olacaktı...
O dönemde Başbakan yardımcıları
olan Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile
Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş,
Samsun-Sarp Demiryolu
Projesi'ni
destekleyerek,
bölgedeki STK yöneticilerini
yüreklendirmişti...
Aslında söz konusu projenin
geçmişi, çok daha eskilere
dayanıyordu...
Özellikle de
Sovyetler Birliği'nin dağılması
ve Sarp Sınır Kapısı'nın
açılmasıyla...
Bu söylemler, AK Parti iktidarında 
daha da arttı...
Karadeniz'de demiryolu
hattı Samsun-Sivas
Samsun-Çarşamba arasında vardı...
Ancak, özellikle
Azot ve Bakır fabrikalarının
özelleştirilmesinden sonra
buraya işçi taşıma işi bitince,
Tekkeköy ve Çarşamba
hattı da kapatıldı...
Neredeyse o hattın hatırası bile kalmadı...
"Unutuldu" diye beklerken,
o dönemde projeyi destekleyen
Nurettin Canikli'den
gelen açıklamayla
Samsun-Sarp Demiryolu yeniden
gündeme düştü...
Canikli, yapılan fizibilitelerde
sahildeki kamulaştırmaların
çok yüksek olduğu kaygısıyla
iç bölgelerden
bu projenin illerle 
bağlantılı olarak
gerçekleşebileceğini
söyledi...
Karadeniz sahil
şeridinde
istimlak edilecek
ev ve arsaların
fiyatlarına bakıldığında,
Canikli haklıydı...
Anladığım kadarıyla,
her ilden
iç bölgeye hat çıkarılarak,
sorun çözülecekti...
Sahilden ya da iç bölgeden
nereden olursa olsun
Samsun-Sarp Demiryolu Projesi,
bir an önce başlatılırsa,
Karadeniz Bölgesi ihya olur!..
Hele de Samsun!..
Samsun-Sarp Demiryolu ile
Kafkaslar ve Türk Cumhuriyetleri,
Samsun-Mersin hattıyla
Akdeniz, Samsun-Köstence tren feri hattıyla da
Avrupa'ya açılan bir şehir;
tam anlamıyla bir "lojistik merkez"
olmaz mı?..
Karayoluyla da Karadeniz'in
İç Anadolu'ya açılan kapısı olan
Samsun,
uluslararası
havaalanı ve 3 limanıyla da
dünyaya açılan
bir şehirdir...
Hızlı Tren
ve Samsun-Sarp Demiryolu projeleri
bu şehri,
sanayi, ticaret ve turizm açısından
markalaştıracaktır...
İşte o zaman
Samsun, "dünya şehri"
olacaktır!..
Yani, Samsun-Sarp Demiryolu
Projesi nereden ve nasıl yapılırsa yapılsın,
bütün yollar
Samsun'a çıkar!..