“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. (1) Bilir misin nedir Kadir gecesi? (2) Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. (3) O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. (4) O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.” (5) 
Büyük ve önemli hadiseler, içinde gerçekleştiği zaman ve mekanlara bir anlam ve değer kazandırırlar. Kadir Gecesi de onda Kur’an’ın indirilmeye başlaması ve hayırla dolu olayların meydana geldiği bir gece olması sebebiyle, müstesna bir yer ve değere sahiptir. 
“Bilir misin nedir Kadir gecesi?” ayetine, sonraki ayetlerde cevap verilmiş, ancak, onun tarihi açıklanmamış, bu gecenin önemine, insanlar için hayır ve bereketine vurgu yapılmıştır. Duhân suresinde de Kur’an’ın “mübarek bir gecede” indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilmiştir (Duhân44/3-4).  
Bu gece esenlik ve mutluluk gecesidir. Zira melekler ve ruh (Cebrail) gecenin başından itibaren, tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde Allah Teâlâ’nın vereceği görevleri üstlenmek üzere inerek müminlere selâm verirler. Bu sebeple ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi. Dolayısıyla müminler de Kadir gecesini ve bu geceyi içinde barındıran Ramazan ayının son günlerini tefekkür ve ibadetle, dualarla ihya etmelidirler.
Hz. Peygamber (as)’a bu gecenin nasıl ihya edileceğini soran Hz. Âişe validemize, O şöyle cevap vermiştir: De ki; “Allah’ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet!”
Bizler de bu vesileyle, indiği geceyi bin aydan hayırlı yapan Kur’an ile meşguliyetimizi, Onu anlama ve yaşantımızda etkili kılma gayretimizi, hayatımızın Kur’an’a uygunluk durumuyla ilgili muhasebemizi artırmalıyız.
İslam’ın yeryüzüne doğduğu; insanın vahiyle, Kur’an’ın insanla buluştuğu gece Kadir Gecesi…
Ey insan! Ey Müslüman! 
Sen de Rabbinin sana indirdiği kitabıyla, insana son hitabıyla buluşabildin mi?
Kur’an’ın rehberliğinde, Peygamberimizin öncülüğünde bir hayat yaşamamıza, Mescid-i Aksa’nın Siyonist işgalden kurtuluşuna, mazlum kardeşlerimizin zaferlerine vesile olması duasıyla, Kadir gecenizi tebrik ediyorum. 
İhsan ŞİMŞEK, Vaiz - İlkadım Müftülüğü