Müslümanın gayesi niyetleri ve amelleri ile Allah’ın rızasını kazanıp onun vaad ettiği dünya ve 
ahiret saadetine ulaşmasıdır. Bu mutluluğun yolu bireyin yaratıcısı ve yaratılanlar ile 
iletişiminde ortaya koyduğu tutum ve davranışlara ve niyetine bağlıdır. Allah’ın rızası onun
gönderdiği son ilahi kitap olan Kur’an’a tabi olmak, onu okumak, anlamak ve içerdiği ilahi 
hakikatlere gönül vermekle olur. İçinde Allah rızası bulunmayan hiçbir işin Allah katında 
değeri olmayacaktır. Çünkü bir hadisi şerifte “Allah, ancak kendi rızası gözetilerek samimi bir 
niyetle yapılan ibadetleri kabul eder.” buyrulmaktadır.
Allahü Teala göndermiş olduğu kitabında mü’minin hangi davranışlarının onun rızasına 
kavuşturacağını bildirmiştir. 
Bakara suresi 207. Ayette Öyle insanlar da var ki, Allah’ın rızâsına ermek için canını bile verir 
ifadesinde Allah’ın rızasına kavuşmayı canlarını onun yolunda feda edenlerin ulaşacağını 
bildirmiştir. Yine Bakara suresi 265. Ayette Mallarını Allah’ın rızâsını kazanmak ve 
gönüllerindeki imanı kökleştirip sağlamlaştırmak için harcayanların da Allah’ın hoşnutluğuna 
ve rızasına nail olacaklarını bildirmiştir. 
Nisâ suresi 114. Ayette sadaka vermeyi, iyilik yapmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi 
emredenler bunu Allah’ın rızâsını kazanmak niyetiyle yaparsa bu amellerinin kabul olacağı 
bildirilmiştir. Yine, Ra'd suresi 22. Ayette Rablerinin rızâsını kazanmak için her türlü sıkıntıya 
sabreder, namazı dosdoğru kılar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizlice ve açıktan Allah 
yolunda harcar, kötülüğü iyilik yaparak kendilerinden uzaklaştıranların Allah’ın rızasına 
kavuşacağını Allahü Teala kitabında bildirmektedir.
Allah rızasının kazanmak amacıyla yaptığımız her şeyde, bir yoksulu doyurmak, bir yetimin 
başını okşamak, bir hastayı ziyaret etmek vb. gibi daha sayamadığımız bir çok güzel tutum ve 
davranışları sergilemek ve ayrıca dinimiz tarafından yapılması yasaklanan şeylerden uzak 
durmak da bize Allah’ın rızasını kazandırır.
Sonuç olarak Allah’ın rızasını kazanmak onun göndermiş olduğu kitabındaki emir ve yasaklara 
uyarak ibadetlerimizi ve davranışlarımızı halis niyetle yapmaktan geçmektedir. 

Mustafa YILMAZ  - Eğitim Uzmanı