banner1365

banner1496

banner1499

banner1334

03.02.2019, 10:13

Depresyon

Depresyon en yaygın psikiyatrik hastalıklardan biri olmasına rağmen genel tıp uygulamalarında ya gözden kaçar ya da abartılı şekilde depresyon tanısı konur. Psikiyatrinin soğuk algınlığı gibi de tarif edilen depresyon yetişkin nüfusun yüzde 3-5 kadarını etkilemektedir. Depresyon bir halk sağlığı sorunudur. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülür. 

Depresif hastalar basit günlük aktiviteleri bile yapmakta güçlük çekerler. İş, aile, para ve kendi sağlıkları ile ilgili aşırı meşguldürler. Enerji düzeyleri azalır. Bazı olgularda önde gelen belirti bedensel belirtiler olabilir. Tepkisel davranabilirler. Umutsuzluk, çaresizlik,  karamsarlık, suçluluk, kötümser düşünceler, derin üzüntü yaşama hali, ilgi azlığı depresyonun başlıca belirtileridir. 

Pek çok depresif hastada görülen uyku  sorunu, depresyonun önemli bir belirtisi olması yanında depresyona da neden olabilir.  Bu  uyku düzeninin sağlanması tedavinin temel amaçlarından biri olmalıdır. Depresyon yineliyici bir hastalıktir. Daha önce tekrarlamış olması, tekrarlama riskini arttırır.

Erken yaşta anne-baba kaybı, kaygı bozuklukları, düşük sosyoekonomik düzey, işsizlik, çocukluk çağında cinsel veya fiziksel kötü davranılma öyküsü, tıbbi hastalıklar, kişilik yapısı, daha önce depresyon geçirmiş olma, yakın zamanda önemli yaşam olayları ve stres etkenleri yaşamış olma depresyon riskini arttırır.

Birçok psikiyatrik hastalıkta olduğu gibi depresyonda da tüm kliniği açıklayacak bir model bulunmamaktadır. Genel kabul gören görüş beyinde kimyasal iletimde rol alan maddelerle ilgili bir dengesizliğin olmasıdır. Bu dengesizlik çevresel nedenlerden etkilenmektedir.

Depresyon tedavisinda hastaların yatırilması genellikle gerekmez. Ciddi intihar düşünceleri gösterenler, intihar planları yapanlar, kendine ve çevreye zarar verme eğilimi olanlar, gerçeği değerlendirmenin bozulduğu olgularda yatarak tedavi gerekebilir.

Depresyon tedavi edilebilir ve tedavide iş birliği yapan hastalar  tedavinin başarısı için hemen hemen kural gibidir. Bilinen tedavi yöntemlerinin başinda gelen antidepresan ilaçlar duygudurumda yükselmeye neden olmaktadırlar. Doktor denetiminde alınması halinde kalıcı ve ciddi yan etkilere neden olmazlar. Ancak her ilaca karşı aşırı duyarlılıkların olabileceği, fiziksel sorunların ilaçların yan etkilerini arttırabilecekleri unutulmamalıdır.
 Yineleyen depresyonlarda en önemli neden gerek ilacın dozu, gerekse tedavi süresi açısından yetersiz tedavidir. Doz ve tedavi süresine uymak depresyondan yüksek oranda korunmayı sağlar.

Çevresel nedenlerin belirgin olduğu durumlarda stres etkenlerini azaltacak veya kontrol edecek önlemler depresyonun yinelenmesini azaltabilir. Örneğin aile içi iletişim sorunlarının belirgin olduğu durumlarda aile veya bireysel psikoterapi belirgin fayda sağlar.

Yorumlar (2)
Erdal ER 1 yıl önce
Oldukça yararlı bilgiler veriyorsunuz. Teşekkürler. Başarılar.
Ahmet Yontar 1 yıl önce
Eline sağlık kızım