Aslında bu tür tezviratlar, 
Halit Doğan;
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçimini kazanmadan
önce başlamıştı...
Güya, Halit Doğan; başkanlık makamına
oturduktan hemen sonra
jet hızıyla
Mustafa Demir'in
kadrosunu dağıtacaktı...
Kimlerin gideceği
ve geleceğinin
listeleri bile
yapılıyordu...
Bu söylentilere
biraz da
Mustafa Demir
neden olmuştu...
Çünkü, seçim öncesinde Halit Doğan'a oy kaybettirebilecek
boyutta uygulamaları
vardı...
Böyle olunca,
Büyükşehir Belediyesi'nde
"Kadro" değişikliği
beklentileri daha da
artmıştı...
Mustafa Demir'in
kah devir teslim törenindeki
tavrı, kah
bayramlaşma ve sonrasındaki etkinliklerde
Halit Doğan'ın hemen
yanı başında
bulunması da
bu tezviratlara
malzeme üretti...
Kadro beklentileri,
birdenbire "Demir, Halit Doğan'a 6 ay danışmanlık yapacak"
ve "Eş başkan gibi"
söylemlere
dönüştü...
Halit Doğan, bunu engellemek
için ne
yapabilirdi?..
Demir'e, "Çekil yanımdan"
deseydi...
Bu durum, Doğan'ın
"Terbiye" hanesine,
saygısızlık olarak,
yazılmaz mıydı?..
Bu senaryolar
kime ne kazandırır
bilemem
ama
şunu rahatlıkla
söyleyebilirim:
"Kazın ayağı hiç de öyle değil"...
Ne "Danışmanlık" ne de "Eş başkanlık"
var...
"Zahiri görüntü"leri
gerçek gibi gösterip
algı yaratmaya
çalışanlar,
boşuna 
bekler!..
Neden mi?..
Belediye başkanlığı seçimleri sonrasında
yönetim değişiklikleri
elbette olur...
Özel sektörde de yönetim
değiştiğinde
durum farklı değildir...
Ancak, kurum ve kuruluşlarda
"Kurumsal hafıza"
denilen kavramın içinde yer alan
kişiler;
çalışmaları sırasında
sıkıntılar yaratmamışsa,
görevlerinde bir süre daha 
kalır ya da devam eder...
Çünkü, bu kişiler;
kurum ve kuruluşlarda
kayıt altında olmayan
ilişkileri ve refleksleri
yakından takip eder,
işlerin devamlılığına
katkı verir...
Bu ifadelerle;
son 5 yılda iki kez
gittiğim
Büyükşehir Belediyesi'nde
birilerini korumaya çalışmıyorum,
bir tespiti
ortaya koyuyorum...
Nitekim,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
AK Parti'den başka 
partiye geçmiş olsaydı da
belli kadrolardaki
kişiler
değişmeyecek,
bir süre daha görevlerine
devam edeceklerdi...
Çok eskilere gitmeye gerek yok!..
Yusuf Ziya Yılmaz,
Zihni Şahin ve
Mustafa Demir,
kendilerinden önceki başkanlarla
üst düzey görev yapan
bazı 
bürokratlarla
bir süre daha çalışmadı mı?..
Yani, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Halit Doğan da
normal olanı yapıyor...
Sonrasında,
bir hatırlatma yapalım...
Halit Doğan ve ekibi,
mevcut yapıdaki
üst düzey
bürokratların
durumunu ve
kimlerle
daha verimli
çalışabileceklerini
analiz etmedi mi
sanki?..
Halit Doğan,
bir yandan hukukçu
kimliği
diğer yandan Çarşamba Belediyesi'nde 
kazandığı
tecrübesiyle,
Büyükşehir Belediyesi'nde
personelin de
özlediği
uyumlu, özenli ve
mutlu 
bir çalışma ortamı
sağlarsa;
bu sinerjiden
Samsun kazanmaz mı?..
O yüzden,
boş laflarla
algı üretmek yerine,
Halit Doğan'a 
Sezen Aksu'nun o şarkısında
dediği gibi "Zaman, sadece birazcık zaman"
vermek gerekmez mi?..