Siz Samsun Gazetesi okurlarıyla, Batılı dil bilimcilerin dilimize ilişkin düşüncelerini paylaşmak isterim.  
Nitekim, Batılılar, Türkçeye dair birbirinden ilginç tanımlar yapmışlar. 
Prof. Dr. Vandewalle, Türkçe hayranı Batılı dil bilimcilerden birisidir. 
Küçük yaşta, ailesiyle birlikte, ülkemize ziyarette bulunmuştur ve bu ziyaretinde, biz Türklerin misafirperverliğinden öylesine etkilenmiştir ki dilimiz hakkında ayrıntısıyla araştırma yapmıştır. Dahası, araştırması sonucunda, Türkçenin dil bilgisine hayran kalmıştır. 
Türkçe öğrenmek için yoğun çaba gösteren ve bunun sonucunda, kısa zamanda, Türkçeyi ileri seviyede öğrenen dil bilimci, Türkçeyle yetinmemiştir. Türk lehçeleri üzerine de araştırma yapmıştır. 
Başta Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere, bildiği yabancı diller içerisinde en çok sevdiği ve hayran kaldığı dilin Türkçe olduğunu açıklamıştır. 
Belçikalı dil bilimci, dilimize ilişkin şu ifadede bulunmuştur:  
“Yapısı en mantıklı ve matematiksel bulduğum dil Türkçedir.” 
Onun bu düşüncesi, çok farklı sistemlere dayalı diller öğrendiğinde de kesinlikle değişmemiştir. Dilimizden mütemadiyen etkilenmiştir. 
Bir diğer dil bilimci Prof. Cuthell de Türkçenin başlı başına bir duygu, düşünce, mantık ve felsefe dili olduğu görüşündedir. 
Prof. Cuthell ve Tespiti 
Türkçede bir kökten bir düzine sözcük üretildiği ve ses uyumuna göre, sözcükte anlamın değiştiği tespitinde bulunan Prof. Cuthell, dilimizi şu şekilde yorumlamıştır: 
“Türkçe, öyle farklı bir dildir ki yüz matematik profesörü bir araya gelmişler ve Türkçeyi yaratmışlar sanki.” 
Türkçede dil bilgisini okumanın bile, gerçek bir zevk olduğunu aktaran Alman dil bilimci Max Müller ise, dilimizde düşüncenin iç oluşlarını bir billur içinde bal peteklerinin oluşuna benzetmiştir. 
Müller, Prof. Cuthell ile benzer görüştedir ve şunları dile getirmiştir:  
“Türkçe dil bilgisi kuralları o denli düzenli ve kusursuzdur ki bu dili sanki dil bilimcilerden oluşmuş bir kurul, bir akademi, bilinçli bir şekilde yapmıştır.” 
Türk ve Türkçe konuşan bir insan olarak dünyaya geldiğine her zaman şükrettiğini aktaran Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Selçuk Kurtsatar, dünyada iki insanın anlaşmak için kullanabileceği en güzel dilin Türkçe olduğunu vurgulamıştır.  
Bilim insanlarının insanlık adına çalışmaya kendilerini adamış insanlar olduklarını belirten Kurtsatar, bana şu açıklamada bulundu:  
“Yazınızda adı geçen yabancı bilim insanları, Türkçenin çok büyük bir dil olduğunu ifade etmişlerdir. Böylece, benim düşüncelerimi doğrulamışlardır.”