Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Selçuk Kurtsatar, mübadele sürecinde, Balkanlar’dan belge getirmedikçe, hiçbir mübadile Anadolu’da toprak verilmediğine; mübadillerin Balkanlar’daki toprakları karşılığı Anadolu’da toprak aldıklarına ilişkin açıklamada bulunmaktadır ve şunları eklemektedir:  

“1924 yılında, Makedonya’nın Manastır şehrinden gelen ve Kahramanmaraş’a yerleşen aile bireylerim, Balkanlar’da bıraktıkları ve kayıtlı olan mülklerinin % 20’sini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden almışlardır. % 80’i ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kalmıştır. Bunlar belgelidir. Belgeyle ispatlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden tekrar talebimiz olmamıştır. Kaderine razı, anavatanına bağlı bir şekilde yaşamaktayız.” 

Anadolu’ya gelmenin çok güzel olduğuna ama Balkanlar’ın da 600 yıl boyunca Türk vatanı olduğuna değinen Kurtsatar, şunları ifade etmektedir: “İsterdim ki; Balkanlar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalsaydı. Biz, öyle yaşasaydık.” 

Kurtsatar ve temennisi 

Selçuk Kurtsatar, sözlerini bir temennide bulunarak tamamlamaktadır:  

“Allah, Türk milletine bir daha bir mübadele, bir daha bir göç, toprak parçalanması yaşatmasın. Anadolumuza bir zarar, bayrağımıza bir zulüm gelmesin.” 

Mübadele ve tarihçesi 

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Selçuk Kurtsatar’ın belirttiği üzere, dünya tarihinde, iki millet arasında, bir defa yapılmış olan mübadele, 24 Temmuz 1923 tarihinde, Lozan Antlaşması’nın kapsamına alınmıştır. Mübadele, Yunanistan’da yaşayan Müslüman Türkler ile Anadolu’da yaşayan Ortodoks Rumlar arasında yapılmıştır. İstanbul’da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya’da yaşayan Türkler, bu kapsamın dışında kalmışlardır.