TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracak ekonomik ve sosyal politikaların ivedilikle uygulamaya konulması gerektiğini belirterek, "Vergide ve gelirde adalet sağlanmalı, dolaylı vergiler nedeniyle tüketici üzerindeki yük kaldırılmalı, kazanca göre vergi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır"dedi.

Tüketici Koruma Derneği (TÜKODER), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Kurulu, Enerji, Sanayi, Maden Kamu Emekçileri (ESM) Sendikası Samsun Şubesi, DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi, Samsun Elektrik Mühendisleri Odası’nda “İnsanca Yaşayabilecek Ücret, Halk İçin Bütçe” konulu ortak bir basın açıklaması düzenledi. TMMOB, ESM ve DİSK Emekli-Sen adına ortak basın metnini okuyan TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, talepleri sıralayarak çağrıda bulundu. 

2023 yılında tüketicilerin alım gücünün ve yaşam kalitesinin düştüğünü öne süren Koçal, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da fahiş fiyatlar nedeniyle faturaları ödeyemez, yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşamaz, pazara çıkamaz, seyahat edemez, kiralarımızı ödeyemez olduk. Kısacası; evrensel insan haklarımız ve hayatın idamesi için olmazsa olmazımız olan asgari ve temel ihtiyaçlarımız olan barınma, ısınma, haberleşme, ulaşım, beslenme, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldik, tükendik" dedi.

Koçal, sorunların çözümü için yapılması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı, "Vatandaşın gündeminden açlık ve yoksulluk sorunu çıkarılmalıdır. Elektrik temel ihtiyaçtır, kamu hizmeti olarak verilmesi sağlanmalıdır. Açlık ve yoksullukla yaşam mücadelesi verenler için ücret ve maaşlar güncellenmeli, insanca yaşam  sınırı olan yoksulluk sınırı seviyesine getirilmelidir. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş emeklilerimiz bir kenara atılıp ölüme terk edilmemelidir, bayram ikramiyeleri ve maaşları güncellenmeli, insanca yaşayabilecekleri bir maaş uyarlaması yapılmalıdır.
Küresel şirketlerin çıkarlarına göre değil, halkın çıkarlarına göre politika ve bütçe oluşturulmalıdır. Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracak ekonomik ve sosyal politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır. Halkın barınma ve konut sorununu çözecek düzenlemeler yapılmalıdır. Tek asgari ücretli çalışan ailelere kira yardımı yapılmalıdır. Dengeli ve sağlıklı beslenmek için tüketicilerin ekonomik ve besin değeri yüksek gıdaya erişimi sağlanmalıdır. Vergide ve gelirde adalet sağlanmalı, dolaylı vergiler nedeniyle tüketici üzerindeki yük kaldırılmalı, kazanca göre vergi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Halk yararına, halk için bütçe yapılmalıdır."

Samsun'da, Tabiat Okulu'nda şimdiye kadar 9 bin 500 öğrenci eğitim aldı Samsun'da, Tabiat Okulu'nda şimdiye kadar 9 bin 500 öğrenci eğitim aldı

NEJLA KAYA 

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.