Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun  (DİSK) vergi adaletsizliğine siyasi iradenin dikkatini bir kez daha çekmek amacıyla geçtiğimiz hafta İstanbul’dan başlattığı yürüyüş, Ankara’da mitingle sonlandı.
Kilometrelerce yürüyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve konfederasyona bağlı sendikaların yöneticileri, geçtikleri illerde halk tarafından sevgi ile karşılandı. Milyonlarca dar ve sabit gelirli yaşadıkları derin krizi gündeme taşıyan DİSK yönetimine teşekkürlerini sundu. 
Can yakan hayat pahalılığı karşısında diğer işçi sendikaları konfederasyonları suskunluğunu korurken  DİSK, emeğin ve emeklinin sesini duyurmaya, taleplerini meydanda haykırmayı sürdürüyor. Temel işlevi gereği emekçinin ve emeklinin sesi oluyor. İyi ki DİSK var da garibanların talepleri meydanlarda haykırılıyor. 
Beş gün süren İstanbul-Ankara yürüyüşünün ardından Ulus Meydanı’nda gerçekleştirilen  “gelirde adalet, vergide adalet” mitingine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılarak emekçilere destek verdi. 
CHP’nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, bundan böyle emekçinin ve emeklinin her eylemine katılarak yanında olacaklarını  vurguladı. Sosyal demokrat parti olmalarından ötürü hayat pahalılığı ve vergi yükü altında ezilenlerin yanında durması son derece doğal CHP’nin. Görünen o ki, Özgür Özel ve CHP bundan böyle korunaksız garibanları daha çok sahiplenecek. İyi de yapar.  Zira tabanı ve oy kitlesi düşük maaşla yaşamaya çalışan, vergi yükü altında ezilenler. Dolaylı vergilerin yüzde 68-70’ini ödeyen, buna karşın milli gelirden aldığı pay yüzde 26’ya gerileyen bir kitle söz konusu.
Emeğin milli gelirden  aldığı pay sürekli düşerken, varsılların pastadan aldığı pay sürekli yükseliyor.  Zenginler, yumağını büyüterek servetlerini katlıyor. İşte bundan ötürü DİSK “gelirde adalet, vergide adalet” diyerek  İstanbul’dan Ankara’ya yürüdü, meydanlarda  “soframızdan elinizi çekin” diye haykırdı.
Hal böyle iken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “aşırı yoksulluk içinde kişi bulunmamaktadır” diyerek aklımızla adeta dalga geçiyor. Sayın Bakan, 7.500 lira olan en düşük emekli aylığı ya da 11 bin 402 lira tutarında asgari ücretle bir ay geçinebilsin bakalım başarabilecek mi?
Yüksek enflasyon nedeniyle emekçiler hızla üst dilime giriyor. 
Emekçilerin vergide adaletin sağlanmasına yönelik temel talepleri şunlar; 
“Gelir vergisi ilk tarife oranı ücretlerde yüzde 10’a düşürülmeli. Gelir vergisi tarife dilimleri yeniden değerleme oranı kadar artırılmalı. Asgari ücret istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yolu ile uygulanmalı. Patronlara uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da yansıtılmalı. Damga vergisi kaldırılmalı.”
Halen ücretiler açısından ayrım yapılmaksızın tek bir gelir vergisi tarifesi uygulanıyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsa adalet sağlanacak . Ama yıllardır aynı tarife sürüyor...