Okul öncesi dönemde disleksi (öğrenme güçlüğü) olan çocukları desteklemek için birkaç önemli strateji ve yaklaşım bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, her çocuğun ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle destek stratejileri bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. İşte okul öncesi dönemde disleksi destekleme konusunda bazı genel öneriler:
Erken Tanı ve İzleme:
Disleksi belirtileri mümkün olan en erken aşamada tanınmalıdır. Çocuğun yazma ve okuma becerilerini yakından izlemek, olası güçlükleri belirlemekte yardımcı olabilir.
İletişim ve İşbirliği:
Öğretmenler, aileler ve uzmanlar arasında düzenli iletişim kurulmalıdır. Aileler, çocuklarının gelişimini ve ihtiyaçlarını paylaşarak, destek sürecine katkıda bulunabilirler.
Öğretim Yöntemleri:
Disleksi olan çocuklar için özel öğretim yöntemleri uygulanmalıdır. Öğretmenler, görsel ve işitsel öğrenmeye odaklanan yöntemler kullanabilirler. Örneğin, sesli hikayeler dinletmek, kelimeleri görsel desteklerle öğretmek, harf ve ses eşleştirmeye odaklanan oyunlar oynamak faydalı olabilir.
Özel Eğitim Hizmetleri:
Gerekirse, çocuğa özel eğitim hizmetleri sağlanmalıdır. Bu hizmetler, çocuğun ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilir ve öğrenme sürecini destekleyebilir.
Motivasyon ve Güçlendirme:
Çocuğun motivasyonunu artırmak için ilgi çekici materyaller ve etkinlikler kullanılmalıdır. Başarıları vurgulanmalı ve çocuğun kendine güveni desteklenmelidir.
Görsel ve İşitsel Destekler:
Resimler, grafikler, renkli materyaller gibi görsel destekler, çocuğun anlamasını kolaylaştırabilir. Aynı zamanda, öğretim sırasında işitsel destekler kullanmak da faydalı olabilir.
Duyusal İşlemlerle Çalışma:
Duyusal öğrenme stratejileri, çocuğun dokunma ve hissetme duyularını kullanarak öğrenmeyi destekleyebilir. Örneğin, harfleri dokunma yoluyla öğrenmek gibi aktiviteler uygulanabilir.
Esnek Değerlendirme:
Çocuğun başarıları değerlendirilirken esnek bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Standart testler yerine, çocuğun gerçek yeteneklerini gösterebilecek alternatif değerlendirme yöntemleri kullanılabilir.
Her çocuk farklı olduğu için, destek stratejileri bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. Ayrıca, disleksi konusunda uzman desteği almak da önemli olabilir.

Uzman Psikolojik Danışman / Özel Yetenekliler Uzmanı
Tuğçe GÜNDÜZ YILMAZ