Geçenlerde,
ziyaretime gelen
bir siyasi heyete;
bizi biz yapan 
milli ve manevi
değerlerin
yok edilmek istendiğini,
buna engel olmak için
herkesin
elinden gelen
gayreti
göstermesi gerektiğini
söylemiştim...
Ancak, bu işin altından
bireysel 
hamlelerle
kalkmanın
mümkün olmadığını da
sözlerime eklemiştim...
Bu iş için
öncülük edecek,
kurum ve kuruluşlara ihtiyaç vardı...
Aradan bir hafta geçmişti...
Önceki gün
sosyal medyada,
Samsun Valiliği'nin
bir paylaşımını
gördük...
Arkadaşlar, bilgiyi genişleterek
haber yaptı...
Samsun'un
sevilen ve
çalışkan İl Müftüsü
Seyfullah Çakır
ve ekibinin
"Değerlerinle yaşa
huzuru yakala"

projesi,
Vali Doç.Dr.
Zülkif Dağlı'dan
takdir belgesi
almıştı...
İl Müftülüğü,
geniş bir kadroyla
buluştuğu,
öğrenci ve velileriyle,
milli ve manevi değerler
konusunda
sohbetler ediyor;
onların
merak ettiği soruları
cevaplandırıyordu...
Asarcık'tan başlayan
bu çalışmalara,
dün de Alaçam'da
devam edilmişti...
"Değerlerinle yaşa, huzuru yakala"
projesinde,
omurga "aile" idi...
Hedef, en küçük parça olan
aileyi korumak;
bir anlamda,
ahlaki erozyonla
sürüklenerek
değerleri yok edilmek istenen
toplumu
kurtarmaktı...
Günlük hayatta
yaşanan
"ibretlik" olaylar,
karşısında, herkes
"Allah korusun"
diyor ama
bu çirkinlikleri
önlemek için de
bir çaba
sarf edilmiyor...
Kamuoyunda
devletçe
bilinen
ve yaygın
STK'ların,
organizasyon
paydaşlarını çoğaltarak
benzer girişimlerde bulunması,
"öze dönüş"
hamlesi olarak,
toplumda
bir uyanış
başlatabilir!..
Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı
bir şehir olan Samsun;
"milli" meseledeki öncülüğü,
"manevi" anlamda da 
yapabilir!..
Neden olmasın?..