Bu ülkede, "Cumhuriyet" ile 
derdi olan ya da
bunu dert edinmek 
isteyenler;
söz konusu 
özgürlüğü
yakındıkları
"Cumhuriyet" sayesinde
bulmuyorlar mı?..
Faşist ya da komünist,
tüm baskıcı rejimlerde,
ne yönetim biçimini
ne de yöneticileri
eleştirmek
mümkündür!..
Cumhuriyet,
hukukun üstünlüğüne dayanır. Herkes, Anayasa ile bağlı ve kanunlar önünde eşit haklara sahiptir.
O eşitlikler olmasaydı;
Isparta İslamköylü "Çoban Sülü"
lakaplı ünlü siyasetçi
rahmetli Süleyman Demirel,
bu ülkede
en büyük makama yani
Cumhurbaşkanlığı
koltuğuna oturabilir miydi?..
Bu ülkede,
nice çoban, nice çöpçü, nice 
bulaşıkçı ya da
hamal çocuğu;
kıt imkanlarıyla
öğrenimlerini tamamlayıp,
hem özel sektör hem de kamuda
önemli görevlere gelmediler mi?..
Bir denizcinin oğlu olarak dünyaya gelen
ve
"Muhtar bile olamaz" denilen
Recep Tayyip Erdoğan'ı
o yüce makama taşıyan da
"Cumhuriyet" değil midir?..
Cumhuriyet olmasaydı;
devletin her kademesinde
çalışan memurun
"adil" iş yapabilmesi
söz konusu olur muydu?..
Mesela, vatandaşla devlet arasındaki 
sorunların davalık olması durumunda
hakimler,
devletin aleyhine
mahkemeleri sonuçlandırabilir miydi?..
Cumhuriyet olmasaydı;
birtakım düzmece belgeler ve
yalancı tanıklarla
hayatları karartılan
eski komutanlar, muvazzaf subaylar,
gazeteciler ve bilim adamları
hapisten çıkabilir miydi?..
Cumhuriyet olmasaydı;
sendikaların
devlet memuru
ya da işçisi olan
başkanları,
yönetimi eleştirebilir miydi?..
Sendika, sigorta, toplu sözleşme, emeklilik ve iş güvenliği
gibi kavramlardan
söz edebilirler miydi?..
Cumhuriyet olmasaydı,
eğitimde pozitif bilimle
çağdaş insanlar yetiştirilebilir miydi?..
Öğrenciler, muhalif 
söylemlerde bulunabilir miydi?..
Mesela, geçmiş dönemde
yasalardaki yasaklara rağmen
"Başörtüsü" nedeniyle
okullara alınmayan
kız öğrenciler,
eylem yapabilir miydi?..
Ağzı olan konuşuyor...
Eksikler elbette vardır!..
Bu bir süreç meselesidir!..
Hedef; Cumhuriyet değerleri içinde
demokrasiyi 
yüceltip,
hukukun üstünlüğüyle
huzurlu ve mutlu birer insan olarak
yaşamaktır!..
'Cumhuriyet'e sahip çıkmak;
bu uğurdaki umutları
yeşertmektir, aynı zamanda!..
O yüzden 
"Yaşasın Cumhuriyet" diyorum...