Mülk sahibi olmanın en yaygın yollarından biri, çoğu insan için, genellikle ebeveynlerden kalan miras yoluyla gerçekleşir. Ancak, bu durumda ebeveynlerin miras dağıtımı konusundaki tercihleri ciddi yasal sorunlara yol açabilir.

Tapulu arsa, konut veya dükkan gibi mülklerin var olduğu durumlarda, birçok ebeveyn bu mülkleri çocukları arasında eşit olarak paylaştırmayı tercih etmeyebilir.

MİRAS KANUNUNDA YENİ DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ

Çocukların anne ve babaları ile ilişkileri, mirastan alacakları payı doğrudan etkiliyor. Bu sebeple, yaşlılık döneminde anne ve babalarına bakım sağlayan çocuklar genellikle mirastan daha fazla pay alıyorlar. Ancak bazı durumlarda, anne ya da baba, henüz hayattayken bazı çocuklarını mirastan mahrum bırakabiliyorlar.

Ebeveynlerin mirası eşit dağıtmadığı ya da bazı çocuklarına hiç mülk vermediği durumlarda hukuk nasıl bir karar alıyor?

Yasalara göre, anne ve babalar yaşadıkları süre boyunca mülklerini diledikleri şekilde kullanabilir ve istedikleri çocuklarına miras bırakabilirler.

Bu nedenle, hayatta olan ebeveynlere sahip bir çocuk, mirastan yetersiz veya hiç pay almadığını öne sürerek dava açarsa, genellikle bu davadan bir sonuç alamaz.

ÇOCUKLARINA EŞİT TAPU BIRAKMAYAN EBEVEYNLER HAKKINDA BU KARAR VERİLECEK

Ancak bu durum, anne ve babanın vefat etmesiyle birlikte büyük bir değişiklik geçirir. Miras kanunlarında geçmiş yıllarda yapılan düzenlemeye göre, ebeveynlerin bir veya birkaç çocuğuna bıraktığı miras, onların ölümü sonrası tüm kardeşlerin ortak malı olur.

Başka bir ifadeyle, bir baba hayattayken tüm mal varlığını tek bir çocuğuna bıraksa bile, vefatının ardından bu taşınmazlar tüm kardeşler arasında eşit haklara sahip ortak mal haline gelir.

Hacda ölenlere ne oluyor? Hacda vefat edenler nereye gömülür? Hacda ölenlere ne oluyor? Hacda vefat edenler nereye gömülür?

Ayrıca, bu tür davalarda herhangi bir zamanaşımı süresi yoktur. Mirasın bir çocuğa bırakılmasından 30 yıl geçmiş olsa bile, kardeşlerin yapacağı bir başvuru sonucunda mahkemeler, tapunun hisselere bölünmesine karar verebilir.

ALINTI: KAMU SON HABER

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Editör: Aslı Atasoy