Merhaba kıymetli okuyucularım; toplumun en büyük derdi umut ve sorumluluk kavramı bunlar olmadan nefes almak, bir şeyleri başarmak kolay olamaz. Birey ve toplum varsa, sorumluluk kaçınılmazdır.

Yeni seçilen bakanlarımızın görevlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim.

Bu nedenle başlığımda belirttiğim gibi GÖREVİ AĞIR AMA SORUMLU OLMAK NEDİR? Başlığı ile düşünmek ve düşündürmenin elzem olduğunu hissettim ve bu yazımı kaleme aldım.

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi ‘mesuliyet’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Sorumluluk iki ana başlık altında toplanabilir.

1)Geriye Doğru Sorumluluk 

2)İleriye Doğru Sorumluluk 

SORUMLULUK NE ZAMAN BAŞLAR: Akıl yetkisini kullanma ehliyetine sahip olmasıyla sorumluluk başlar.

İRADE: Herhangi bir konuda karar vermek bir eylem yahut etkinliği gerçekleştirmek için gerekli olan bilinçli muhakeme gücü ve kararlılığı alternatifler arasında bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetkisidir.

İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ: Kişisel etkinliklerde insan iradesinin serbest, bakışlardan ve denetimden uzak olması, insanın kendi adına her türlü korku ve endişeden uzak biçimde karar verebilmesi tercih yapabilmesidir.

YETKİ SAHİBİ OLMA: Bireyin herhangi bir konuda ehil olması yanında, kendisine bulunduğu topluluk ya da kurum içindeki rolü, statüsü ve konumu gereği verilmiş yazılı olan ya da olmayan bir güç olarak tanımlanabilir.

KARAKTER: İnsanın benliğinde yerleşmiş bir durum olup, fiillerin düşünmeksizin kolaylıkla ve kişinin farklı zihinsel durumlarda da olsa gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanabilir.

VİCDAN MUHASEBESİ: Kişinin kendi içine dönük olarak kendi kendini yargılaması sonucu beliren değer yargısıdır.

VİCDANININ SESİ: İçeriği bir ahlaki buyruk biçiminde kişinin benliğinde oluşan ve bireyin iyiliğine yahut kötülüğüne ilişkin yargılama bilincidir.

BİREYSEL SORUMLULUK: Kişi her şey den önce birey olarak kendisine karşı sorumludur. İnsanın kendisine karşı bireysel sorumluluğu sahip olduğu maddi ve manevi değerlerini doğru yerinde ve zamanında kullanmasını gerektirir.

İÇ SORUMLULUK: Kişinin vicdanına karşı sorumluluğudur.

DIŞ SORUMLULUK: Sınırları kanun ve hukuk normlarıyla çizilmiş sorumluluklar yanında sosyal normlarla da ilişkili olabilir. 

Dış sorumluluklarımız ahlaki, toplumsal ve kültürel değerlerdir. 

Bireyin en temel sorumluluğu beden ve ruh sağlığını koruma sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi, diğer pek çok sorumluluğun yerine getirilmemesi anlamına gelecektir.

SOSYAL SORUMLULUK: Bireysel sorumlulukların tamamının sosyal boyutu vardır. Sosyal sorumluluklarla iç içe olan bireysel sorumlulukların toplumsal maliyeti de oldukça yüksek olabilmektedir.

GÖREV SORUMLULUĞU: Bireysel ve görev sorumlulukları da sosyal sorumluluklarla iç içedir.

Sonuç; ülke hepimizin hep birlikte ilerlemek, ayağa kalkmak ve kaldırmak için varız. Gerisi teferruattır.

Sevginin özü, kendi sevgini göstermekle başlar. ( Kazım İLHAN )

İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz.( Mevlana)   

Düşündürebilmek, gelecek için üretilecek ürünün ana kapısıdır. ( Kazım İLHAN )

Bu sözün ne kadar önemli olduğunu konular işlendikçe fark edeceğimizden eminim.

Toplumun ve ailenin en büyük ilacı doğru iletişimdir. ( Kazım İLHAN )

Birlikte siz, biz demeden, sıcak, sevecen ve mutlu birlikteliklerin bir arada olduğu sağlıklı neşeli yarınlar dilerim. Hoşça kalın...

KAZIM İLHAN

SOSYOLOG VE AİLE DANIŞMANI