Çocuklarda davranış bozuklukları, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen ve çocuğun günlük yaşamını, okul başarısını ve sosyal ilişkilerini etkileyen durumları kapsar. Davranış bozuklukları, genellikle çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan davranışları içerir. Detaylı bir şekilde bu durumu ele alalım:

1. Davranış Bozuklukları Nedir?

Çocuklarda davranış bozuklukları, duygusal ve davranışsal sorunları ifade eden bir terimdir. Bu bozukluklar, çocuğun normal gelişim seyrinden sapmasına neden olan sorunlardır.

2. Nedenleri:

●       Genetik Faktörler: Ailedeki genetik yatkınlık davranış bozukluklarına yol açabilir.

●       Çevresel Faktörler: Travmatik olaylar, aile içi sorunlar, yoksulluk gibi çevresel etmenler de davranış bozukluklarına neden olabilir.

●       Biyolojik Faktörler: Beyin kimyasındaki dengesizlikler veya sinir sistemi sorunları davranışları etkileyebilir.

3. Türleri:

●       Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtü kontrolü eksikliği ile karakterizedir.

●       Davranışsal Bozukluklar: Saldırganlık, yalan söyleme, çalma davranışı gibi davranışları içerir.

●       Duygusal Bozukluklar: Depresyon, anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk gibi duygusal sorunları içerir.

4. Belirtileri:

●       İlgisizlik ve motivasyon eksikliği

●       Saldırganlık ve düşmanlık

●       Dikkat dağınıklığı ve huzursuzluk

●       Okul başarısında düşüklük

●       Sosyal izolasyon ve arkadaş ilişkilerinde sorunlar

5. Tedavi ve Destek:

●       Psikososyal Destek: Aile terapisi, bireysel terapi ve grup terapisi gibi psikososyal yöntemler çocuğun davranışlarını düzeltmede yardımcı olabilir.

●       İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, ilaç tedavisi çocuğun davranışlarını kontrol etmeye yardımcı olabilir.

●       Eğitim ve Öğretmen İşbirliği: Okul içinde öğretmenlerle işbirliği yaparak çocuğun eğitim ve sosyal çevresinde destek sağlamak önemlidir.

6. Aile İşlevselliği:

Aile, çocuğun davranışlarını anlamak ve yönetmek için önemli bir rol oynar. Aile içi iletişimi güçlendirmek, sıcak bir aile ortamı oluşturmak ve aile üyelerine destek sağlamak, çocuğun davranışlarının düzelmesine katkıda bulunabilir.

Unutulmamalıdır ki her çocuğun davranışları farklıdır ve bir davranış bozukluğu tanısı konulmadan önce dikkatlice değerlendirilmelidir. Profesyonel yardım almak, çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturmak açısından önemlidir.

 

Uzman Psikolojik Danışman / Özel Yetenekliler Uzmanı

Tuğçe GÜNDÜZ YILMAZ