Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/4 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Samsun ili Havza ilçesi, Çay mahallesi, 293 Ada, 17 parsel de bulunan taşınmaz kentsel altyapı (yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon, doğalgaz vs.) hizmetlerinden yararlanabilecek durumda ve Havza Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde konut alanında kalmaktadır. Parsel üzerinde keşif günü itibariyle iki katlı ayrık nizamda yapılmış betonarme bina bulunmaktadır. Mesken kullanım amaçlı yapının zeminleri laminat , ıslak hacimler , mutfak ve hol fayans kaplıdır. Kapıları ahşap , pencereleri PVC doğramadır. Bina yaklaşık 20 yıllıktır. Dış cephesi akrilik esaslı boyadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 2022 yılı yapı yaklaşık birim maliyet tebliğine göre yapının mimarlık hizmetlerine esas olan III/A sınıfı yapı grubunda yer almakta olup yaklaşık 100,00 m2 oturum alanına sahiptir. Taşınmaz fiziki olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü : 315,92 m2
Arsa Payı : 1/1
Kıymeti : 675.920,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Diğer : BU PARSEL ÜZERİNDE PAFTASINDA A HARFİ İLE GÖSTERİLEN KARGİR EVİN BU KISMI 16 NOLU PARSELE TECAVÜZLÜDÜR

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2023 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2023 - 13:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2023 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2023 - 13:43

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01806325