Okul öncesi dönemde, çocuklarda disleksi belirtileri farklılık gösterebilir ve her çocuğun gelişimi bireysel olduğu için belirtiler farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak disleksi, dil becerilerinin öğrenme sürecinde zorluk yaşanmasıyla karakterizedir. Okul öncesi dönemde disleksi belirtileri şunları içerebilir:

Konuşma Gecikmesi: Çocuklar disleksi nedeniyle konuşma gecikmeleri yaşayabilir. Kelimeleri düzgün bir şekilde ifade etmekte veya kelime dağarcığını geliştirmekte zorlanabilir.
Sesleri Ayırt Edememe: Çocuklar, benzer sesleri birbirinden ayırt etmekte zorlanabilir. Örneğin, "b" ve "p" gibi sesleri karıştırabilir.
Ritim ve Melodiyle Zorlanma: Şiirler, şarkılar veya kelimelerin ritmik düzeniyle ilgili zorluk yaşanabilir. Çocuklar, kelimeleri düzgün bir ritimle ifade etmekte veya melodiyle tekrarlamakta zorlanabilir.
Sözcüklerin Sıralanmasında Güçlük: Harfleri ve sesleri doğru bir sırayla dizmekte zorlanabilirler. Örneğin, alfabe sırasına göre harfleri hatırlamakta güçlük çekebilirler.
Kelime Tanıma ve Hafıza Zorluğu: Çocuklar, sıkça kullanılan kelimeleri tanıma ve hatırlama konusunda güçlük yaşayabilir. Kelimeleri tanıma ve hafıza güçlükleri, okuma becerilerinin gelişimini etkileyebilir.
Harf ve Rakamları Karıştırma: Harf ve rakamları karıştırma, disleksi belirtilerinden biri olabilir. Örneğin, "b" harfini "d" harfiyle karıştırmak veya "6" sayısını "9" sayısıyla karıştırmak gibi.
İki Tarafı Ayırt Edememe: Sağ ile sol, yukarı ile aşağı gibi kavramları ayırt etmekte güçlük yaşanabilir.
Disleksi belirtileri, genellikle çocuğun okuma ve yazma becerileri geliştikçe daha belirgin hale gelir. Eğer çocuğunuzda disleksi belirtileri olduğundan şüpheleniyorsanız, bir uzmana başvurarak çocuğunuzun durumunun değerlendirilmesini sağlamak önemlidir. Uzmanlar, çocuğun ihtiyaçlarına uygun destek ve yönlendirme sağlamak konusunda yardımcı olabilir...
 
Uzman Psikolojik Danışman / Özel Yetenekliler Uzmanı
Tuğçe GÜNDÜZ YILMAZ