Hilas Otel

Çelik İnşaat

İyilik ve gökkuşağı

                                                    İYİLİK VE GÖKKUŞAĞI

   Merhaba kıymetli okuyucularım; Bu gün iyilik nedir, konusunu irdelemek istedim. Sebebine gelince iyilik kavramını çok farklı yaşıyor yaşatıyoruz.

 Bir toplum bilimci(SOYOLOG) ve Aile Danışmanı olarak, bilim adamları iyiliği nasıl tarif etmişler bunu sizlerle paylaşmak ve de sizlerin de günümüzdeki iyiliği çıkarları uğruna uygulayan uygulatanları bir film izler gibi resimsiz alt yazılı okutmak istedim.

 Sebebi iyilik kavramındaki maneviyatın çökertilmesi, tamamen günümüzde çıkarla eş değer olmaya gitmesi ve içerisinde sömüren yaratıkların çoğalması bizleri düşündürtmektedir.

  Genellikle zıttı olan “kötülük” ile akla gelir. İyiliği düşünen filozoflar iki olguyu birlikte değerlendirir. Bazıları iyiliğin olabilmesi için kötülüğün gerekli olduğunu ileri sürer. Bu düşünceye “teodise” denir.

 İyilik kapsayıcı bir anlatımla: Belli insan gereksinmesini karşılayan, insan çıkar ve dileklerine uygun düşen, kişiye, topluma, bir sınıfa ya da başka bir kümeye, yararlar sağlayan; özdeksel ya da tinsel olgunun niteliğidir. Kısaca “özneye faydalı olma” durumudur denilebilir.

iyilik nedir Felsefede Yardım eli;

 Geniş anlamında a. İşe yarar, gereğine, özüne uygun, doğru yapılmış; doğasına uygun.

 b. İstenmeğe değer olan.

 c. Değere yönelmiş, değere ilişkin, değerle belirlenmiş, değerli.

2. Ahlakın ve ahlak felsefesinin temel kavramı: Ahlaksal değer; ahlaksal olanın olumlu ana niteliğini gösteren özel kavram; ahlakça değerli olan (karşıt kavramı: kötü).

Ahlak felsefesinde şu anlamlarda kullanılır: a. (Skolastikte) Tanrı’nın istemiş olduğu dünyadaki varlık düzeni ile uyum.

b. (Kant’ta) İstencin, içerik bakımından değil de, yalnızca ahlak yasasınca belirlenmiş olan biçimsel niteliği.

3. Somut kişi ya da edim değeri. // İyi, değerler düzeninde yüksek değerleri seçmede ortaya çıkar. Buna karşılık kötü, aşağı değerlerin yeğ tutulmasında kendini gösterir.

 Ayrıca: “Yararlı olan iyidir.” (yararcılık) ya da “Haz veren iyidir.” (hazcılık) görüşleri de vardır.

Farabi’ye göre: Allah sırf iyiliktir. O’nun inayeti her şeyi kuşatmıştır.  Allah cömertlik ve adalet sıfatlarıyla aleme düzen verir. Varlıkların mertebeleri arasında bir uygunluk ve düzen vardır. Bunlar sayesinde alem, adeta tek bir şeymiş gibi bir gaye ile hareket eder. iyilik hakim unsur olmakla birlikte kötüye de yer vardır.

İbn-i Sina’ya göre: İyi, varlığın kemali(olgunluğu); kötü, kemalin yokluğudur. Ona göre Allah’ın evreni yaratmada bir gayesi yoktur. Bizim amaç anlayışımızla kavranamaz. Allah varlık alemine bir düzen vermiştir, onun zatına uygun olanlar iyilikten nasibini almış olur. Tümellerde( bütünler- olgular) kötülük bulunmaz. İnsanlık bir tümeldir. Ancak fertler kötü olabilir. Kötülük çoklukta ve değişiklikte ortaya çıkar. Kötülük vacib’ül vücuttan uzaklaştıkça artar. En yoğun halini maddi alemde gösterir.

Leibniz’e göre tanrı mükemmel ve iyi olandır. Tanrı varlığı yaratmıştır. Dolayısıyla varlıklar da iyidir. Tanrı varlıkları yaratırken tüm hesapları yapmış, kötülüğe de izin vermiştir. Tanrı gibi mükemmel bir şey nasıl kötüyle anılabilir? diye soran Leibniz, buna da iyiliğin gerçekleşmesi için kötülüğün var olması cevabını verir. Yani: acı olmasa zevk, günah olmasa sevap olur muydu? Tanrının yarattığı sonsuz evrenler arasında kötülük olmayanı mevcut değildir. Kötüsü  bir alem eksik bir alemdir. Her şey birbirinin nedenidir. Tanrının düzeni dışında bir şey yapılamaz. Böylece olağanüstü denen şey, ancak yaratıklar arasında kurulmuş bir düzene göre öyledir.

Hegel’e göre: Kötü, iyi olmayan ve kendi başına varlığını devam ettiren bir şey olarak görülürse, o zaman aralarındaki karşıtlığın tanınması gerekir. Kötüyü değişmeyen bir şey olarak görmek yanlıştır. Halbuki o, olumsuz bir şeydir. Ve kendi başına hiç- bir kalıcılığı yoktur Biri diğerini zorunlu kılar ve kendini diğeri aracılığıyla ilişkilendirir.

KAYNAKÇA; 1)Hegel’de Kötülük Problemi 2) Leibniz ve Hegel’de Kötülük3) Kötülüğün Çözümü olarak Teodise

Sonuç; İyiliği ben Adaletin Terazisi gibi GÖK KUŞAĞINA benzetirim. Nedeni yağmurun yağması ve güneşin açmasıyla gerçek yüzler, gök  yüzünde rengi renk sarar, o olduğu gibidir rengi sevgi, görümü içten,  hedefimizde değişmeyen değiştirilemeyen bir sıcaklık ( 7den 70 ine) hep aynı hissiyatı verirde; işte o içimizdeki sahte iyilik sevenler(SÖMÜRENLER)de o ilahi adaletin terazisi dediğim gök kuşağında asılı kalırlar.

“Düşündürebilmek, gelecek için üretilecek ürünün ana kapısıdır.( Kazım İLHAN)

TOPLUMUN VE AİLENİN EN BÜYÜK İLACI DOĞRU İLETİŞİMDİR.

 Sizlerin düşünce ve duygularınız benim için önemli; Paylaşmak ve paylaşılmasını istediğiniz konularınızı bekliyorum. Saygılarımla.

 Birlikte siz, biz demeden, sıcak, sevecen ve mutlu birlikteliklerin bir arada olduğu sağlıklı neşeli yarınlar dilerim. Hoşça kalın.

kilhan61@hotmail.com                                                                         KAZIM İLHAN                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                        SOSYOLOG VE AİLE DANIŞMANI                    

YORUM EKLE