Yakın tarihimizde özellikle İsrail bağlamında tartışılan konuların en önemlileri; İsrail devletinin hedefinin ne olduğu ve buna nasıl ulaşabileceği, sınırlarını ne kadar genişleteceği ve İsrail'in nerede durabileceğidir.
Bu konular üzerinde zihinlerde gerçekten çok büyük bir kargaşa ve tartışma mevcuttur. 
İsrail'le esas problem nedir?
Evvela bizim bu kargaşa ve tartışmaları anlamamız için belli kriterleri ortaya koymamız gerekiyor. Öncelikle belirtelim ki, İsrail devleti, kendilerine vazedildiğini düşündükleri Fırat ile Nil nehri arsındaki bölgeyi kutsal topraklar olarak görmektedir.
Ayrıca bu bölgenin İsrail'in tarihi bir genişleme alanı olduğu anlayışı da bir ön kabuldür. Hatta öyle ki İsrail devletinin bayrağında bulunan iki çizginin de bu bölgeyi ifade ettiğine dair bol miktarda şey söylenebilir.
Fakat İsrail'in genişleme kapasitesi, realist olarak düşünüldüğünde şu sorular akla gelmektedir:
Dünyadaki Yahudilerin tamamı bahsedilen bölgeye toplandığında acaba bu kadar geniş alanı doldurabilecekler mi?
Ya da dünyadaki Yahudilerin tamamı bu bölgeye yerleşirler mi?
Ayrıca burada bulunan Arap nüfus, nereye gidecektir? Bölgesel ve küresel güçler buna müsaade ederler mi?
Bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde ve İsrail'in yaptığı uygulamalar da dikkate alındığında acaba İsrail'in gerçek hedefi nedir, hedefinin ne kadarını gerçekleştirmiştir ve kalan kısmını nasıl gerçekleştirmeye çalışacaktır? 
İlk Siyonist Kongre 29 Ağustos 1897'de Basel'de toplanmasından itibaren, geçen yüz sene sonra İsrail hangi noktaya geldi?
İki yüz sene sonra yani 2097'de İsrail hangi noktaya varacaktır? Eğer başarılı olurlarsa İsrail nasıl bir konuma geleceklerdir? 

Öncelikli olarak belirteyim ki, ben Yahudileri iki gruba ayırıyorum: Birincisi tarihi topraklarına bağlı olan ve buraya bir muhabbet besleyen Yahudiler. İkincisi ise bu bölgedeki eski devletlerini ihya etmeyi hedefleyen Yahudiler.
Bu ikinci maddenin mensupları genel manada dünyada siyonist düşünceli Yahudileri ifade etmektedir. Bu iki grubun Yahudilerin tarihi topraklara dönülmesi ve devlet kurulması hususunda çok farklı inanç ve düşünceleri mevcut olup, aralarında süre gelen çatışmalar da vardır.