Konut, arsa, yazlık, arazi sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisi ilk taksit ödemesi 2023 son tarih için son iki gün. Emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemesinin ilk taksit ödemesi 31 Mayıs Çarşamba gün sonuna kadar yapılabilecek. İkinci taksit ise 30 Kasım’a kadar ödeniyor. Meskenler için emlak vergisi oranı büyükşehir belediyelerindeki meskenler için bina değerinin binde 2’si, diğer belediyelerdeki meskenler için de binde 1’i olarak uygulanıyor. Emlak vergisinin süresi içinde ödenmemesi halinde aylık yüzde 2.5 gecikme cezası veriliyor.

2023 YILI İÇİN YÜZDE 61,4’LÜK ZAM

Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2023 yılı vergi değerlerinin geçen yıla göre yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 122,93/2=) yüzde 61,465 oranında artırıldığını ifade eden emlak sektörü temsilcilerinden Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Emlak Vergisi Kanununda yer alan bina ve arazi de farklı vergi oranları uygulanıyor. Bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2 iken, arazide binde 1 ve arsalarda binde 3’tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanmaktadır. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE FAİZLER DAHİL BORÇLAR SİLİNDİ

Özelmacıklı, “7440 sayılı Kanunla, deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde, 6/2/2023 tarihinden önce tahakkuk eden ve yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi, katkı payı, vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammının terkin edilmesi sağlanmıştı. Bu kapsamda, emlâk vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, çevre temizlik vergisi ile bu alacaklara ilişkin vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı da terkin edilecek” dedi.

BU YIL EMEKLİ OLAN EYT’LİLER GELECEK YILDAN İTİBAREN YARARLANACAK

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, hiçbir geliri olmayanlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret bulunanların, engellilerin, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için indirimli emlak vergisi oranı uygulanıyor.

Bu kapsamda emlak vergisi muafiyetinden emekli aylığı bağlatan EYT’liler de yararlanacak. Ancak kanuna göre bu yıl içinde emekli olan EYT’liler için muafiyet emeklilik tarihini izleyen yıldan itibaren yani gelecek yıl geçerli olacak.
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için belediyelere başvuru yapılması gerekiyor. Çalışmaya devam eden EYT’liler ise vergi muafiyetinin kapsamını dışında tutulacak.

GELECEK YIL MUAFİYET 150 BİN TL OLACAK

Söz konusu tutar, bu yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlananlar için 70 bin lira olarak uygulanırken, gelecek yıl yararlanacaklar için 150 bin lira olacak. Buna göre, 2023 yılında emekli olan EYT’liler, bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmamak şartıyla gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacaklar.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak vergisi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesinden de emlak vergisi ödeme işlemleri yapabileceğiniz alanlar arasında yer alıyor. E-Devlet platformu üzerinden çeşitli vergi borçlarınızı da ödeyebilirsiniz. Platformdaki “İnternet Vergi Dairesi” sekmesinden emlak verginizi de görüntüleyebilirsiniz.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.