Ergenlik dönemi, bireyin fiziksel, duygusal ve sosyal olarak büyük değişiklikler yaşadığı bir evredir. Bu dönemde, ergenlerin zeka gelişimiyle ilgili birçok yanılgı ve kafa karışıklığı bulunmaktadır. Bu yazıda, ergenlik döneminde zeka gelişimiyle ilgili bazı yaygın yanılgıları ele alacak ve gerçeklere odaklanacağız.
1. Yanılgı: Ergenlikte Zeka Geriler:
Ergenlik döneminde bazı kişiler, zeka seviyelerinin gerilediği düşüncesiyle karşılaşabilir. Ancak, bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, genel olarak, ergenlik dönemi zeka gerilemesine neden olmaz. Zeka genellikle yaşla birlikte artar veya sabit kalır.
Gerçek: Ergenlikte Zeka Değişimi:
Ergenlik dönemindeki zeka değişimleri, genellikle bireyin deneyimlerine, çevresel etkenlere ve eğitimine bağlıdır. Ergenlik, bilişsel gelişimin devam ettiği bir dönemdir. Ancak, ergenler arasında bireysel farklılıklar olduğunu ve bazıları için zeka gelişiminin daha hızlı veya yavaş olabileceğini anlamak önemlidir.
2. Yanılgı: Akademik Başarıyla Zeka Eşdeğerdir:
Bazı insanlar, akademik başarı ile zekanın eşdeğer olduğunu düşünebilir. Ancak zeka, sadece matematik veya dil becerileriyle ölçülen bir kavram değildir. Yaratıcılık, problem çözme yeteneği, sosyal zeka gibi birçok faktör de zeka seviyesini etkiler.
Gerçek: Çeşitli Zeka Alanları:
Zeka, farklı alanlarda kendini gösterebilen çok yönlü bir kavramdır. Howard Gardner'ın çoklu zeka teorisi, zekanın dil, mantık-matematik, müzik, görsel-uzamsal, bedensel-kinestetik, sosyal ve duygusal alanlarda farklı şekillerde ifade edilebileceğini savunur.
3. Yanılgı: Risk Alma ve İsyan, Zeka Kaybına Neden Olur:
Bazı ebeveynler, ergenlerin risk alması veya isyan etmesinin, zeka seviyelerini olumsuz etkileyebileceğini düşünebilir.
Gerçek: Ergenlikte Risk Alma ve Öğrenme Süreci:
Ergenlik, bireyin kimlik arayışı, bağımsızlık kazanma ve sorumluluk alma sürecidir. Bu dönemde yaşanan risk alma davranışları, genellikle öğrenme ve deneyim kazanma amacını taşır. Bu süreç, bireyin sosyal ve duygusal zekasını geliştirmesine katkıda bulunabilir.
Sonuç olarak, ergenlik döneminde zeka gerilemez, ancak bireyler arasında farklı gelişim hızları olabilir. Bu dönemdeki gençlerin zeka potansiyelini anlamak ve desteklemek, onların sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunabilir. Zeka, çok yönlü bir kavram olduğu için, gençlerin farklı zeka alanlarındaki potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlamak önemlidir.
Uzman Psikolojik Danışman / Özel Yetenekliler Uzmanı
Tuğçe GÜNDÜZ YILMAZ