Yargı Samsun Büyükşehir'e Bir Kere Daha 'Dur' Dedi! Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, bir projesi daha yargıya takıldı. Samsun 2. İdare Mahkemesi, "kıyı kanunu"na uygun olmadığı gerekçesiyle İlkadım İlçe Terminal inşaatı için oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi Samsun Büyükşehir Belediyesi, su zammı, 153 Kent Yönetim Merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve Saathane projelerinin yürütmesinin durdurulması ve City Mall AVM'nin ruhsatının iptal edilmesi kararlarından sonra bu kez de Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin İlkadım İlçe Terminal inşaatı için verilen yürütmeyi durdurma kararıyla bir yargı şoku daha yaşadı. PARK ALANI OLARAK GÖRÜLÜYOR İlkadım İlçesi Kültür Park alanına yapılan "İlçe Terminal Binası" için TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından, Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle projenin yürütmesinin durdurulmasına yönelik açılan davada Samsun 2. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2. İdare Mahkemesi'nde görülen ve oy birliğiyle verilen kararda "Dava konusu taşınmazın yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 'park alanı' olarak belirlendiği görülmektedir. Bu durumda söz konusu yapıların da ancak imar planı kararları ile uyumlu olması durumunda yapımına müsaade edilebileceği açık olup, terminal binasının ilgili madde hükmünde belirtilen yapılar arasında yer almadığı gibi 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. maddesine aykırı bir şekilde İlkadım İlçe Terminal Binası yapımına ilişkin olarak tanzim edilen 24/06/2021 tarih ve 12 sayılı yapı ruhsatında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi. "VAZGEÇ" ÇAĞRISI Mimarlar Odası Samsun Şubesi, 2. İdare Mahkemesi'nin kararından sonra yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak, şu görüşlere yer verdi: "Çevre sorunlarına yol açarak kentlerin kıyı yapılarını değiştiren, kent kimliğini tanımsız hale getiren, kıyı kentlerini bu niteliğinden uzaklaştıran, kıyılardaki deniz yaşamını yok eden dolgu alanlarının, yarattığı olumsuzluklarla birlikte, yapılaşmaya açılması çabaları, kentlerimiz için çok daha olumsuz durumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Samsun kenti, bilinçsizce oluşturulan ve halen daha oluşturulma çalışmaları içinde olunan dolgu sahaları sebebi ile kıyı kenti olma özelliğini hızla yitirmekte, denizden hayli uzaklaşmaktadır. Geçmişte yanlış politikalar neticesinde oluşturulan dolgu alanlarının, kent yaşamına olumlu katkı verecek yaşam alanları olarak düzenlenmeleri gerekirken, yapılaşmaya açılma çabaları kabul edilebilir değildir. Mimarlar Odası olarak, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni dolgu alanları üzerinde yapılaşma politikalarından vazgeçmeye çağırıyor, kamu yararı içermeyen bu doğrultudaki çabaların karşısında olacağımızı ve kamu yararı adına her türlü hukuksal yola başvuracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz." Merve İLHAN

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.