TRAKYA Üniversitesi Senatosu, güz döneminde 2020-2021 eğitim, öğretim Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri gibi fakülteleri hibrit (karma) eğitime devam etmesi, toplam 25 fakülte ve yüksekokulda ise uzaktan eğitim verilmesini kararlaştırdı.
Trakya Üniversitesi’nde, devam eden koronavirüs salgını dolayısıyla yakın süreçte başlaması planlanan 2020- 2021 eğitim öğretim yılındaki stratejinin belirlenmesi amacıyla senato toplantısı gerçekleştirildi. Senato toplantısında alınan kararla üniversitedeki Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri gibi 4 fakültede karma eğitime devam kararı çıkarken, 25 fakülte ve yüksekokul için ise uzaktan eğitim yapılması kararlaştırıldı. 4 enstitünün ise eğitim, öğretim yöntemini kendisinin belirleyeceği belirtildi.
Fakültelerin isimleriyle birlikte yayımlanan senato kararında şu ifadelere yer verildi:
"Covid- 19 salgını dolayısıyla üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 7 Eylül 2020 tarihli üniversitemiz senatosunda 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi için aşağıdaki hususlar karar bağlanmıştır. Birimlerimizde eğitim, öğretim yöntemleri aşağıdaki şekliyle uygulanacaktır. Hibrit (karma) modelle eğitim, öğretim yapacak birimlerin, bunu hangi sınıflara, hangi şartlarda ve nasıl yapacağı ilgili birimlerin yetkili kurullarınca belirlenerek ayrıntılı bir şekilde web sitelerinde duyurulacaktır. Lisansüstü programlarından eğitim, öğretim yöntemi ile yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları vb. ilişkin hususlar ilgili enstitü kurullarınca belirlenerek web sitelerinde duyurulacaktır."