TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Veli Kebapcı, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Gününde yaptığı açıklamada; gerçekleşen iş kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğunu vurguladı.

TALEPLERİ SIRALADI

İş cinayetlerine dikkat çekebilmek, insan hayatının, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için 3 Mart tarihinin, TMMOB tarafından İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü olarak ilan edildiğini belirten Kebapcı, bu yıl bu günü, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 11 ilimizi etkileyen depremlerle çok acı verici koşullar altında anıldığını söyledi. Kebapcı yaptığı açıklamada talepleri şu şekilde sıraladı:

Samsun'da şubat ayında 71,4 milyon dolarlık ihracat Samsun'da şubat ayında 71,4 milyon dolarlık ihracat

"Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan işçi sağlığı ve İş güvenliğini işveren yükümlülüğü olarak görmeyen, örgütlülük önüne engeller koyan yasa ve diğer düzenlemeler iptal edilmelidir. Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğu bilinmektedir. Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak adımlar ile göz göre göre “geliyorum” demekte olan facialara son vermek mümkündür. Bunun için önce insan hayatını ve emeğe değer veren bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bugün de iş cinayetleri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız, mesleğimiz için sesimizi yükseltiyoruz. Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında iş güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN