Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan ÇKS'nin kullanımına dair detayları içeriyor.

Güncellenen yönetmelik, çiftçilerin ÇKS'ye kaydolması, denetimlerin yapılması ve sistemin güncellenmesi ile ilgili esasları düzenliyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE YA DA TESPİT KOMİSYONLARI

Değişikliklere göre, taahhütname kapsamında olan araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından belirlenecek.

Gözler Kabine Toplantısında! Ramazan ayı öncesi vatandaşın belini büken konu başlığı ele alınacak Gözler Kabine Toplantısında! Ramazan ayı öncesi vatandaşın belini büken konu başlığı ele alınacak

Mirasçılar veya hissedarlar, taahhütname kapsamındaki arazilere üretim yılı içinde itiraz ederlerse, bu arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisse oranlarına tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

Veraset yoluyla iştirak edilen arazilere yapılan başvurularda, hissedar veya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda kayıtlar, taahhütname süresinin sonuna kadar sona erdirilecek.

DAHA SONRA YAPILACAK İTİRAZLAR DİKKATE ALINMAYACAK

Ayrıca, ÇKS kayıtları, mart ayında il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 15 gün süreyle askıya çıkarılacak.

Hissedar veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak.

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü durumunda, miras hakkının tescil edilmemiş araziler, intikali yapılmamış araziler olarak değerlendirilecek. İntikali yapılmamış araziler için taahhütname başvurularına mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek.

HİSSE ORANLARI BELİRSİZSE...

Başvurulan arazide kendi hissesi olmayanlar için hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi ya da taahhütname istenirken, veraset yoluyla iştirak edilen arazilerde hisse oranları belirsizse, tüm hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi ya da taahhütname talep edilecek.

Bu değişikliklerle birlikte ÇKS'nin daha etkili ve güncel verilerle yönetilmesi hedefleniyor.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.