Milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenleme ile tapu sahipleri için önemli değişiklikler getirildi. 15 gün süre verildi ve tapu sahiplerinden artık belirli belgeler talep edileceği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikte, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına almak amacıyla oluşturulan ÇKS'nin kullanımına ilişkin detaylar belli oldu. Yenilikler, çiftçilerin ÇKS'ye kaydolması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sistemin güncellenmesi gibi konuları kapsıyor.

İTİRAZLAR DİKKATE ALINACAK

Yönetmelikte yapılan önemli değişikliklerden biri, taahhütname kapsamında olan arazilerin belirlenmesi. Bu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından belirlenecek.

Ancak, mirasçılar veya hissedarlar, taahhütname kapsamındaki arazilere üretim yılı içinde itiraz ederlerse, bu itirazlar dikkate alınacak ve ilgili arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisse oranlarına tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

TAAHHÜTNAME SÜRESİNCE GEÇERLİLİK

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber: Yüzde 400 zam geliyor Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber: Yüzde 400 zam geliyor

Veraset yoluyla devralınan ve taahhütname ile başvurulan arazilere ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Eğer hissedar veya mirasçılar bu arazilere itiraz ederlerse, itirazlar doğrultusunda ilgili arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen alanlara ilişkin taahhütname süresinin sonuna kadar geçerli olacak.

Yapılan güncellemelerle birlikte, mirasçıların veya hissedarların arazi üzerindeki haklarına dair itirazları dikkate alınacak ve bu duruma göre ÇKS kayıtları güncellenecek.

15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Veraset yoluyla iştirak edilen ve taahhütname ile başvurulan arazilere ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliklerle birlikte, hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılan itirazlar sonucunda kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar geçerli olacak şekilde sonlandırılacak.

Yeni düzenlemelere göre, il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda ÇKS kayıtları, üretim yılının mart ayında 15 gün süreyle askıya çıkarılacak. Bu süre zarfında, hissedarlar veya mirasçılar haricinde yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak.

O BELGELER TALEP EDİLECEK

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü durumunda, miras hakkı tescil edilmemiş araziler, intikali yapılmamış araziler olarak kabul edilecek. Bu intikali yapılmamış arazilere ilişkin yapılan taahhütname başvurularına mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi talep edilecektir.

Başvurulan arazide kendi hissesi olmayanlar için hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek. Veraset yoluyla iştirak edilen arazilerde hisse oranlarının belirsiz olduğu durumlarda ise tüm hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi veya taahhütname istenecek.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Kaynak: kamu son haber