Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) şartlarında değişiklikler yapıldı. Şartlar kısmen esnetilirken, uygulama yönetmeliğinde de bazı yenilikler getirildi. İşte detaylar...

Kriz dönemlerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltan veya faaliyetlerini durduran işletmelere, sigortalı işçi sayısını koruma şartıyla verilen KÇÖ şartları yeniden düzenlendi. 2011’de çıkarılan eski yönetmelik yürürlükten kaldırılarak, yerine 14 maddelik yeni bir yönetmelik getirildi.

3 Şubat 2024'te Resmi Gazete’de yayımlanan 7495 sayılı kanun ile KÇÖ’den yararlanma şartlarına genel salgın durumu da dahil edildi. Yönetmelik gereği, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizler, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma talep eden işverenler SGK’ya başvuracak.

3'TE BİRİNDEN AZ OLMAYACAK

Bu başvuruda, krizin işyerine etkileri ve kısa çalışmaya tabi sigortalılarla ilgili liste belirtilmek zorunda. Kısa çalışma süresi, işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak. SGK, işverenin talebini sebep ve şekil yönünden değerlendirecek.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ve dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar nedeniyle zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının talebi veya güçlü belirtiler doğrultusunda SGK tarafından karara bağlanacak.

BAŞVURULAR DOĞRUDAN REDDEDİLECEK

Afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerinin başvurularında SGK Yönetim Kurulu Kararı aranmayacak. Ancak, afetten doğrudan etkilenmeyen ve nakit sıkıntısı, ödeme zorluğu, pazar daralması veya stok artışı gibi sebeplerle Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) başvuran işyerlerinin talepleri reddedilecek.

HANGİ KOŞULLARDA YARARLANILABİLECEK?

Sigortalı işçiler, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmuş ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olmaları halinde KÇÖ'den yararlanabilecekler.

iPhone kullanıcılarını sevindiren özellik iPhone kullanıcılarını sevindiren özellik

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 150'SİNİ AŞAMAYACAK

Günlük kısa çalışma ödeneği, aylık brüt asgari ücretin yüzde 150’sini geçmemek kaydıyla, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları üzerinden hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirlenecek. KÇÖ ödeme süresi 3 ayı aşamayacak.

ALINTI: KAMU SON HABER

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Kaynak: KAMU SON HABER