Samsun Akademik Odalar Birlikteliği (SAOB), Mayıs ayı olağan toplantısını İnşaat Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirdi. SAOB Dönem Sözcüsü Cevat Öncü, 23 bileşeniyle hazırladıkları Samsun Kent Raporu'nu açıkladı. Samsun'un gelişimine katkı sağlamak ve problemlere çözüm önerisi sunmak amacıyla hazırlanan raporda -Kent Kimliği, Kentleşme, Ulaşım- Ulaştırma, Doğa olayları ve Kent Riskleri, Deprem ve Samsun, Sanayi ve İstihdam, Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma, Enerji, Çevre, Sağlık, Eğitim, Adli Yerleşkeler, Spor, Finans, Akıllı Kent Sistemlerin konularına detaylı olarak yer verildi. 

SORUNLARA AKADEMİK BAKIŞ AÇISI

SAOB Dönem Sözcüsü Öncü, "Samsun'da faaliyet gösteren kanunla kurulmuş akademik odalar, örgütler olarak, gelecek nesillere kent kimliği ile örnek, imar ve ulaşımıyla ferah, deprem ve sel gibi doğa olaylarına dirençli, sağlıkta ulaşılabilir, sanayi ve istihdamda üreten, tarım ve hayvancılıkta kalkınmış, yenilenebilir enerji kaynakları ile doğa dostu bir şehir bırakabilmek amacıyla görüş ve öneriler ortaya koyarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kentimizi ve bölgemizi ilgilendiren önemli konuları akademik bakış açısı ile değerlendirerek tespitlerde bulunmak, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda açılımlar yaparak kamuoyu ile paylaşmak hedeflemekteyiz. Bu anlamda, Samsun Kent Raporu'nu hazırladık" dedi.

SAMSUN DEPREM MASTER PLANI HAZIRLANMALI

Raporun Samsun ve Deprem başlıklı bölümünde Samsun'da olası bir depreme dikkat çektiklerini ifade eden Öncü, "Kuzey Anadolu fay hattında oluşabilecek büyük depremler,  ilçe merkezleri ile köylerinde ağır hasarlar meydana getirebileceği gibi Samsun kent merkezi ve diğer ilçeleri de etkileyecektir. Zemin yapısına bağlı olarak, dolgu alanları sıvılaşma riski bulunan alanlar, heyelan riski taşıyan bölgeler, olası depremlerden daha fazla etkilenecektir. Kent topraklarımızın büyük bölümü 1. ve 2. derece deprem bölgesidir. İlimizde mevcut yapıların önemli bir bölümünde de kontrolsüz ve denetimsiz yapılaşma nedeniyle aykırılıklar bulunduğu gerçeği de göz önünde alınarak tehlikenin boyutu kavranmalıdır. 1999 Marmara deprem ve 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler de açıkça göstermiştir ki ülkemiz depreme hazırlıklı hale getirilememiştir. Depremlerde can ve mal kaybının en aza indirebilmesi, deprem öncesi alınacak tedbirler ve uygulamalar ile mümkün olabilmektedir. Bu uygulamaların tamamını içeren deprem öncesinde, deprem anında, depremden hemen sonra ve daha sonraki süreçlerde alınacak tedbirleri, eylemleri belirleyen ve detaylandıran Deprem Master Planları ülkemiz geneli ve tüm kentlerimiz için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Samsun Deprem Master Planı da mümkün olan en kısa süre içerisinde büyükşehir belediyemiz ve inşaat mühendisleri odamız işbirliği ve koordinasyonu ile diğer ilgili meslek odalarımızın katkıları da alınarak hazırlanmalıdır. Yaklaşık 3 yıl gibi uzun bir süre önemli ölçüde ekonomik kaynak gerektiren bu plan için daha fazla zaman kaybedilmemelidir" diye konuştu.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli'nin anne acısı! Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli'nin anne acısı!

ADAYLARA ÇAĞRI

Samsun Milletvekili adaylarına çağrıda bulunan Öncü, “Samsun Kent Raporu içerisinde yer alan konularda ve genel olarak Samsun’a ait çalışmalarda, meslek odalarımızın bilgi birikimi ve deneyimleri ile işbirliğine hazırız. Yeni yasama döneminde seçilecek milletvekilleri ile bu konuları detaylı olarak masaya yatırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.