Samsun'da su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile tüm göl, gölet, baraj gölleri, akarsu, çay, dere gibi tüm iç sularında su ürünleri avcılığı 1 Nisan-30 Haziran 2023 tarihleri arasında yasaklandı.

Samsun pilot il! Vali Zülkif Dağlı tarih verdi: Model Fabrika sistemi başlıyor Samsun pilot il! Vali Zülkif Dağlı tarih verdi: Model Fabrika sistemi başlıyor

"Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına, doğal balık stoklarının olumsuz etkilenmesine neden olmaktayken, sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin koruması için her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile mümkündür. Su ürünleri av yasağı denetimleri il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli teknik personel, emniyet ve jandarma personeli ile belediye zabıtaları tarafından yapılmakta olup, ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. İç sularda; sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanması yasak kapsamında olup, av yasağının başlaması ile birlikte balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Av yasağının sona ereceği 1 Temmuz 2023 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılması, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç ve gereçlerinin bulundurması da yasak kapsamında olduğu unutulmamalıdır. Av yasağının başlaması ile birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında ‘stok tespit belgesi’ bulundurulmalı ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir" denildi.

"Yasak ve düzenlemelere uyulmalı”

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Bekir Karaosmanoğlu ise "Başta balıkçılarımız olmak üzere, tüm halkımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Av yasaklarına uymaksızın yasak dönemde avcılık yapanlar en yakın il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize, jandarma, emniyet ve belediye zabıta teşkilatına haber vermeleri ve balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkânı verilmesi gerekiyor. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında Samsun'da sınırları içerisinde bulunan Bafra Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl-Simenit, Ladik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde il ve ilçe müdürlükleri su ürünleri kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını, yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası uygulanacak. Balıkçıların mağduriyet yaşamamaları için getirilen yasak ve düzenlemelere uymalarının kendileri açısından önemlidir" diye konuştu.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.