Samsun 2.İdare Mahkemesi, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki imar plan değişiklikleriyle ilgili bilirkişi raporu doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi

Samsun 2.İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm' projesiyle ilgili 1/5000 lik ve 1/1000 lik imar plan değişikliklerini, bilirkişi raporu doğrultusunda, şehircilik plan ve ilkelerine ve kamu yararına aykırı bularak, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Samsun'da yarın hava nasıl olacak? 9 Aralık Cumartesi Samsun hava durumu Samsun'da yarın hava nasıl olacak? 9 Aralık Cumartesi Samsun hava durumu

BİLİRKİŞİ RAPOR SUNMUŞTU

Cumhuriyet Meydanı ile ilgili alınan 'Kentsel Dönüşüm Alanı' kararına açılan davada, bilirkişi heyeti, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme getirdiği proje için, raporunu tamamlayarak Danıştay 6. Daire Başkanlığı'na sunmuştu. Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Çiğdem Varol Özden, ODTÜ'den Prof. Dr. Emine Yetişkul Şenbil ile Prof.Dr. Osman Balaban'dan oluşan bilirkişi heyeti, 'Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm' projesi için aldığı kararda "Dava konusu Kentsel Dönüşüm projesinde çoğu şahıs mülkiyetinde olan iş hanlarının, ticari iş yerlerinin ve birçok bağımsız yapı bölümünün yer aldığı, dolayısıyla kentte yaşayanlar dahil doğrudan ya da dolaylı büyük bir nüfusun bu projeden etkileneceği ancak tüm bunlara rağmen Kentsel Dönüşüm kararının yeterli düzeyde toplumsal katılım ve bilgilendirme olmadan alındığı, Kentsel Dönüşüm sınırının kent meydanı tasarımının gerektirdiği ölçüde bütüncül olmayan bir şekilde belirlendiği, farklı alt bölgeler (Cumhuriyet Meydanı, Site Cami ve çevresi gibi) birleştirilerek parçalı olarak çizildiği, bazı adaların sınır içine alınırken bazılarının çok da anlaşılmayan nedenlerden sınır dışında bırakıldığı, dolayısıyla Kentsel Dönüşüm için bütüncül ve anlamlı bir sınır tespiti yapılmadığı, yasadaki büyüklüğü karşılama amacına öncelik veren çizgisel bir sınır tanımlaması ile yetinildiği, sonuç olarak dava konusu işlemin kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır" hükmüne varmıştı.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.