doğa yataks cemre
 
5s dikey izosam bilgi

Samsun’da Çarşamba Belediyesi’ne Suç Duyurusu!

Çarşamba-Belediyesi'ne-suç-duyurusu1
Daha Fazla Göster

Samsun’da Çarşamba Belediyesi’ne Suç Duyurusu! İnşaatın hukuksuzluk ve usulsüzlük içinde tamamlandığı öne sürüldü

Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde kurulan biyokütle enerji santrali inşaatının usulsüzlük ve hukuksuzlukla tamamlandığı iddia edilerek Çarşamba Belediyesi’nin İçişleri Bakanlığı’na şikayet edileceği bildirildi

TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu ile Çarşamba İlçesi’ndeki biyokütle enerji santraline karşı davacılardan biri olan Murat Şenel, tesisin usulsüz bir şekilde inşaatının tamamlandığını öne sürerek, Çarşamba Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulanacaklarını ve İçişleri Bakanlığı’na şikayet edeceklerini söyledi.

Samsunda Carsamba Belediyesine Suc Duyurusu1 1 Ana Manşet

‘USULÜNE UYDURDULAR’
TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu ile; biyokütle enerji santraline karşı davacılardan biri olan Murat Şenel, tesisin kurulu olduğu parsellere ilişkin ‘İmar Planları ve Yapı Ruhsatı’nın iptali istemi açtıkları davada bilirkişi raporunda çelişkili ifadelerin bulunduğunu belirtti. Raporda, usulsüzlüklerin net bir şekilde usulüne uydurulduğunun da belirtildiğini ileri süren Memişoğlu ile Şenel, “Çarşamba Belediye Başkanı hakkında ve buna imar değişikliklerine kılıfına uyduranlar hakkında suç duyurusunda bulunup, İçişleri Bakanlığı’na müracaat edeceğiz” diye konuştu.

Samsunda Carsamba Belediyesine Suc Duyurusu1 3 Ana Manşet

 

RUHSAT SONRADAN DEĞİŞTİRİLDİ
Memişoğlu ile Şenel, Çarşamba Belediyesi’nin Eğercili Mahallesi’ne kurulan biyokütle enerji santrali için önce imar izni ve ruhsatın depolama alanı olarak verildiği, ardından dava için harekete geçtiklerinde değiştirildiğini iddia ederek, durumun bilirkişi raporunda da konunun açıkça belirtildiğini söyledi.

Samsunda Carsamba Belediyesine Suc Duyurusu1 1 Ana Manşet

‘ANA RUHSAT İPTAL EDİLDİ’
Bilirkişi raporunda çelişkiler olduğunu öne süren ve suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu, “Santralin kurulduğu alana Çarşamba Belediyesi öncelikle depo inşaatı olarak izin veriyor. Biz dava açtıktan sonra da ruhsat yenileniyor. Biz buna itiraz ettik. Ana ruhsat geçersizse onun üzerine düzeltme yapılamaz. Bilirkişi o raporda verilen ruhsatın hukuka uyarlı olmadığını kabul ediyor ve sonrasında tadilat ruhsatı verildiğini ve ana ruhsatın geçersiz olduğunu söylüyor. Bu bilirkişi raporunun çok objektif bulmadık. İfadeler de bunu gösteriyor. Fakat yürütülen işlem ana ruhsat üzerinden yürütüldü. Açıkçası İdare Mahkemesi’nin çelişkileri farkedeceğini düşünüyorum” dedi.

Samsunda Carsamba Belediyesine Suc Duyurusu1 2 Ana Manşet

‘SUÇ İŞLİYORLAR’
Çarşamba Belediyesi’nin suç işlediğini öne süren davacılardan Murat Şenel ise, “Çarşamba Belediye Başkanı buraya depo inşaatı olarak izin veriyor. Fakat santral ilk günden, santral inşaatı olarak başlıyor. Depo inşaatı olmasına rağmen yapı denetim firması da suç işliyor. Biz mahkemeye müracaat edip, imarla ilgili davayı açar açmaz hemen imar değişikliğine gidiliyor. İşin başlangıcı hukuksuz ve asılsız. Bundan daha net suç işlendiğine dair daha net bir belge olamaz. İlk verilen izin yasal değil. Çarşamba Belediyesi suç işlemiştir. Biz avuklatlarla görüşüp Çarşamba Belediye Başkanı hakkında ve buna imar değişikliklerine kılıfına uyduranlar hakkında suç duyurusunda bulunup, İçişleri Bakanlığı’na müracaat edeceğiz” diye konuştu.

Merve İLHAN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir