banner5

banner9

banner3

banner7

banner10

banner13

Emekli Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! SGK Tek Tek Duyurdu

Emekli Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! SGK Tek Tek Duyurdu Sosyal Güvenlik Kurumu yayınladığı raporda yersiz ödemeden, emekli aylıklarının evde ödemesine, E Devlet'ten yapılan işlemlere kadar her şeye yer verdi.

Samsun 12.03.2022, 23:51 12.03.2022, 23:51
1966
Emekli Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! SGK Tek Tek Duyurdu
Emekli Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! SGK Tek Tek Duyurdu Sosyal Güvenlik Kurumu yayınladığı raporda yersiz ödemeden, emekli aylıklarının evde ödemesine, E Devlet'ten yapılan işlemlere kadar her şeye yer verdi. En çok maluliyet kararı verilen hastalıkları ve bayram ikramiyeleri de raporda yer aldı. SGK'nın emeklililere ilişkin faaliyet listesi açıklandı.Raporda emekli ve yaşlılık aylıkları ile ek ödemeler konusunda yapılan yenilikler dahil olmak üzere bir çok konu yer aldı. İşte yapılan yeni düzenlemeler. SGK'nın emeklililere ilişkin faaliyet listesi açıklandı. Raporda emekli ve yaşlılık aylıkları ile ek ödemeler konusunda yapılan yenilikler dahil olmak üzere bir çok konu yer aldı. İşte yapılan yeni düzenlemeler. 7281 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda (7281 sayılı Kanun) yapılan düzenleme ile; uzman erbaş olarak görev yapmakta iken yaş sınırı nedeniyle ilişiği kesilip memuriyete atanarak emekli olan uzman erbaşların emsali uzman erbaşların yararlandığı aylık derece kademesiyle ilgili ek göstergeden ve 100 TL’lik ek ödemeden yararlanmalarını sağlandı. Kanun değişikliği ile ile; hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazançta, son üç ay yerine son bir yılın dikkate alınması ve son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara ödeneğe esas tutulacak günlük kazancın, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçememesi sağlandı. Yapılan düzenleme ile, Kurumdan aylık veya gelir alanlara ödenmekte olan 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi 1.100 TL’ye çıkartıldı. Yersiz ödenen iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizlerinin yapılandırılması, 4/1-(b) sigorta sürelerinin silinmesi/dondurulması konularını içeren düzenlemeler getirildi. Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’nda görev alanların, Kurumdan aldıkları emeklilik ve yaşlılık aylıkları kesilmeksizin çalışmalarına imkân sağlanmıştır. Ayrıca daha önce aylıkları kesilerek yersiz ödeme borcu çıkarılanlardan, borçlarının ödenmeyen kısmının terkin edileceği hüküm altına alındı. 18/08/2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; Vefat edenlerin anne ve babalarına 5510 sayılı Kanunun 34’üncü maddesindeki şartlar aranmaksızın aylık bağlanacağı yönünde düzenleme yapıldı. Gelir veya aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde, 01/01/2022 tarihinden itibaren gelir ve aylıklarını ödeme günlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın zamanında almaları ile bayram ikramiyelerinin bayramın içinde bulunduğu aydan önce ödenmesi durumunda ödeme tarihinde hak edilen ikramiye tutarının gelir ve aylıklarda olduğu gibi iade alınmamasına yönelik düzenleme yapıldı. Hizmet Takip Programı (HİTAP) askerlik alanındaki bilgilerin Kurumca Millî Savunma Bakanlığı’ndan elektronik ortamda alınarak programa aktarılacağı ve kamu idarelerince bu alana giriş yapılamayacağı dolayısıyla da idari para cezası (İPC) uygulanamayacağı hükmü eklendi. Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 28/09/2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Söz konusu Yönetmelik ile, 5510 sayılı Kanunun 25 ve 28’inci maddelerinde ifade edilen çalışma gücü kayıp oranlarının tespitinin tek bir yönetmelik ile yapılması sağlanmış olup, çalışma gücü kayıp oranları ağır, orta ve hafif düzeyde çalışma gücü kaybı olarak kademelendirilmiştir. Bu sayede mevcut uygulamadaki aksaklıklara ilişkin olarak birincil mevzuat (kanun) ile ikincil mevzuat (yönetmelik) arasında uygulama birliği sağlanmış, engelli raporlarında karşılaşılan muhtemel suistimaller ile yersiz kazanımlar önlenmeye başlandı. Emekli aylığı ödemelerinin anlaşmalı bankalarca ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) şubelerince ödenmesi, isteyene emekli maaşının evinde PTT görevlilerince ödenmesi işlemlerine; talepte bulunmaları halinde üç ayda bir peşin ödenen aylıklarının bir aylık olarak ödenmesi işlemlerine devam ediyor. 3 aylık alanların aylık alanlara oranı 2019 yılında %35 iken 2020 yılında %33’e, 2021 yılında ise %31’e düştü. Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinden 65 yaşını dolduranlar ile Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden 60 yaşını dolduranların kadrosuzluk tazminatının kesilmesi çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda, 2021 yılında Türk Silâhlı Kuvvetleri emekli personelinden 884 kişinin; Emniyet Genel Müdürlüğü emekli personelinden 107 kişinin kadrosuzluk tazminatı kesildi. HASTALIK VE ANALIK HALLERİNE İLİŞKİN İYİLEŞTİRME YAPILDI Hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazançta, son üç ay yerine son bir yılın dikkate alınması ve son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara ödeneğe esas tutulacak günlük kazancın, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçememesi sağlandı. ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANLARININ TESPİTİNDE DÜZENLEMELER YAPILDI Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 28/09/2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelik ile, 5510 sayılı Kanunun 25 ve 28’inci maddelerinde ifade edilen çalışma gücü kayıp oranlarının tespitinin tek bir Yönetmelik ile yapılması sağlanmış olup, çalışma gücü kayıp oranları ağır, orta ve hafif düzeyde çalışma gücü kaybı olarak kademelendirildi. Bu sayede mevcut uygulamadaki aksaklıklara ilişkin olarak birincil mevzuat (kanun) ile ikincil mevzuat (yönetmelik) arasında uygulama birliği sağlanmış, engelli raporlarında karşılaşılan muhtemel suistimaller ile yersiz kazanımlar önlenmeye başlandı. SGK BRANŞLAR İTİBARIYLA EN ÇOK MALULİYET KARARI VERİLEN HASTALIKLARI AÇIKLADI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2021 yılı faaliyet raporunda branşlar itibarıyla en çok maluliyet kararı verilen hastalıkları açıkladı. Onkoloji, psikiyatri, nöroloji, genitoüriner sistem hastalıkları, göz hastalıkları, kardiyoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, baş arızaları, solunum hastalıkları... SGK'NIN BU İŞLEMLERİ E-DEVLET'TEN YAPILIYOR Hizmet birleştirme talepleri. Üçüncü 180 Günlük İcraat Programında da yer alan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20'nci maddesi kapsamındaki çalışanların hizmet birleştirme taleplerinin, e-Devlet üzerinden alınmasına dair işlemler 2021 yılı Şubat ayı itibarıyla tamamlandı. AYLIK ALMAKTA İKEN VEFAT EDENLERİN MİRASÇILARINA YAPILACAK ÖDEMELER Aylık almakta iken vefat edenlerin mirasçılarına yapılacak ödemelere ilişkin talepler 2021 Nisan ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı MERKEZİ ÖDEME KAPSAMINDA T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖNDERİLEN GÜNLÜK ÖDEMELER Kurum iş yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve vatandaş mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, merkezi ödeme kapsamında T.C. Kimlik Numarasına gönderilen günlük ödemelerin 2021 Haziran ayı itibarıyla e-Devlet platformunda görüntülenmesi sağlandı. İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK TALEP VE İŞLEMLERİ 5434 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı iştirakçilik talep ve işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulması eylemine ilişkin hazırlanan uygulama 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla kullanıma açıldı. 18SGK harekete geçti tek tek duyurdu Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiriyor... Statü farkı olmaksızın sigortalılara bilgi amaçlı olarak borçlanma tutarı görme uygulaması.Borçlanma işlemlerinde statü farkı olmaksızın sigortalılara bilgi amaçlı olarak borçlanma tutarı görme uygulaması 2021 Temmuz ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden kullanıma açıldı YEDEK ASTSUBAY SINIF OKULU BORÇLANMASI BAŞVURULARI Yedek Astsubay Sınıf Okulu borçlanması başvuruları 2021 Ekim ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.4/1-(c) kapsamında sigortalı olanların tahakkuku yapılmış olan borçlanma işlemlerinin tahsilatlarının e-Devlet üzerinden görüntülenmesi hizmeti 2021 Ekim ayı itibarıyla işletime açıldı. Sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenememesi halinde sigortalıya uyarı verilmesi.İşveren tarafından istirahat raporlarına çalışılmadığına dair bildirim yapılmaması sebebiyle sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenememesi durumunda, 2021 Ekim ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden sigortalıya uyarı verilmesi sağlandı. e-Devlet üzerinden yapılan isteğe bağlı sigorta taleplerinin aynı gün iptal edilmesine yönelik 2021 Kasım ayı itibarıyla programa ekleme yapılarak, söz konusu taleplerin aynı gün iptal edilmesi mümkün kılındı. İkinci 6 aylık askerlik süresi borçlanma başvurularının 2021 Aralık ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden alınması sağlandı. 11- Yersiz ödemelerin nedenlerinin ayrıntısının eDevlet üzerinden görüntülenmesi 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında aylık alanlara çıkarılan yersiz ödemelerin nedenlerinin ayrıntısının eDevlet üzerinden görüntülenmesi 2021 Aralık ayı itibarıyla sağlandı. SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Yorumlar (0)
13
az bulutlu
Namaz Vakti 20 Mayıs 2022
İmsak 03:15
Güneş 05:05
Öğle 12:36
İkindi 16:33
Akşam 19:58
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31