Samsun Mimarlar Odası Şube Başkanı Burak Şener, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin yargı kararlarından kurtulmak için Alo 153 Kent Yönetim ve Terminal Binaları'nı "Millet Bahçesi" kapsamına alan kararına karşı açtığı davada, bilirkişinin raporuyla ilgili, "Bilirkişilerce açık ve net ifadelerle hukuka uyarlı olmadığı ifade edilen dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptalinin gerektiği anlaşılmaktadır" dedi.

Samsun'da okullar tatil mi? Samsun'da okullar tatil mi?

DAVA AÇMIŞLARDI 

Şener, Samsun'un İlkadım ve Canik ilçeleri sınırlarında millet bahçesi oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasına yönelik olarak alınan 14 Ocak 2022 tarih ve 27 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptaline ilişkin, plan değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve işlemin iptaline yönelik dava açıldığını hatırlattı.

"YÜRÜTMESİ DURDURULMALI" 

Şener, imar değişikliğiyle fuar alanının; otopark alanı ve kara ulaşımına yönelik altyapı tesis alanı olarak düzenlendiği, Batıpark ve Doğupark alanlarının ise millet bahçesine dönüştürüldüğünü belirterek, şunları söyledi:  "Davaya konu plan değişikliğinin kamu yararı taşımadığı gibi şehircilik esasları ve planlama ilkelerine de aykırı olduğu belirtilmiştir. Anılan dilekçede davaya konu plan değişikliklerinin üst ölçekli planlara da aykırılık içerdiği, planlama hiyerarşisine ve planlama tekniğine aykırı olduğu, kamu yararı taşımadığı, plan değişikliklerinin planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırı olduğu ifade edilmiş ve iptali talep edilmiştir. 3. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada oluşturulan  bilirkişi heyeti tarafından dava konusu ile ilgili rapor mahkeme heyetine sunulmuştur. Bilirkişilerce açık ve net ifadelerle hukuka uyarlı olmadığı ifade edilen dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptalinin gerektiği anlaşılmaktadır."  
Haber Kaynak: Merve İLHAN

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.