Samsun ve Samsun tarihine ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden "Samsun tarihi" başlığı altında arama yapıyorlar. İşte "Samsun tarihine" dair detaylar haberimizde....

Karadeniz Bölgesi'nin gözde şehri olarak adlandırılan Samsun tarihini merak eden vatandaşlar için Samsun tarihini derledik. İşte "Samsun tarihi"...

SAMSUN TARİHİ

Samsun ilinin tarihi, tarih öncesi dönemde Eski Taş Çağı'na kadar uzanmaktadır. Samsun'da ilk yerleşik topluluğun izlerine bundan 7 bin yıl önce rastlanmıştır.samsunun yerleşim geçmişi olarak MÖ 60.000 yılları gösterilmektedir. Samsuna yerleşen ilk topluluk MÖ 5000 -3500  arasında Samsun'a gelen Kaşkarlar olarak bilinmektedir. Kaşkarlardan sonra Samsun  sürekli el değiştirmiş ve en son Pers hakimiyetine girmiştir. Perslerden sonra Makedonya, Pontus, Roma, Bizans egemenliği yaşayan Samsun bunların ardından bir Ceneviz kolonisi haline gelmiştir.

SAMSUN HANGİ BEYLİKTEN GELMEDİR?

Selçuklular'ın Anadolu'ya girmesinden sonra  Danişmentliler Beyliği tarafından kuşatılan Samsun alınanamamıştır.

MÜSLÜMAN SAMSUN 

Samsun'un alınamayışı üzerine Türkler burada "Müslüman Samsun" u kurdular. Şehrin hemen yanına "Müslüman Samsun" adıyla yeni bir şehir kurulmuştur. 1. Mehmed dönemine dek iki Samsun şehri de varlığını sürdürmüştür. Her iki şehir de Osmanlı Devleti topraklarına katılarak birleştirilmiştir. 1422-1428 yılları arasında Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Samsun tekrar Osmanlı toprağı olmuş ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilânına dek bu durumunu sürdürmüştür. Türkiye'nin kurulmasına dek uzanan ve 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayan sürecin başlangıç yeri olması nedeniyle özel bir konumu bulunan Samsun "19 Mayıs Kenti" olarak anılmaktadır. 

Samsun'da Kablo Hırsızlığı! Samsun'da Kablo Hırsızlığı!

SAMSUN HALKININ KÖKENİ NERESİDİR?

Samsun isminin İbranice olduğunu savunanlar İbrani lider Samsun'un Karadeniz kıyılarına gelerek burada kent kurmuş ve kente kendi ismini vermiştir. Başka bir görüşe göre ise isim Nuh'un oğullarından biri olan Sam'dan türemiştir.

SAMSUN İSMİ NEREDEN GELMİŞTİR

Samsun adının Yunanca "Amisos" kelimesinden gelme olduğu ileri sürülmektedir. Samsun adının Yunan öncesi döneme dayandığı daha kuvvetli bir ihtimaldir. Yunan tarihçileri tarafından da kabul edilmiş bir gerçek ise; kelimenin Yunanca olmayıp Palaskça olduğudur. 

SAMSUN NÜFUSU KAÇTIR?

Türkiye İstatistik Kurumu  tarafından periyodik olarak yapılan son Samsun nüfus sayımının verileri şöyledir. 

Toplam Nüfus 1.371.274

Erkek Nüfusu 678.072

Kadın Nüfusu 693.202

Nüfus Yüzdesi % 1,62

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.