banner1365

banner1496

banner1499

banner1334

Bakan reddetti, CHP Danıştay'a gitti - Samsun Haber

banner1357

CHP Atakum Meclis üyeleri, eski başkan İshak Taşçı dönemine ilişkin Atakum Belediyesi İmar İnşaat Şirketi'ndeki usulsüzlük iddialarının incelenmesi için yaptıkları suç duyurusuna, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği 'soruşturmaya gerek yok' kararını Danıştay'a taşıdı. CHP'li üyeler, iddialarla ilgili ön inceleme yapılmasını, gerekmesi halinde soruşturma ve kovuşturma açılmasına karar verilmesini talep etti

SAMSUN HABER 02.11.2019, 10:01 02.11.2019, 10:12
Bakan reddetti, CHP Danıştay'a gitti - Samsun Haber
banner1353
banner1375

CHP'li Atakum Belediye Meclis Üyesi Hasan İpek ve beraberindeki 7 meclis üyesi, eski başkan İshak Taşçı döneminde Atakum Belediyesi İmar İnşaat Şirketi'ndeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na bulundukları suç duyurusuna ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'ön inceleme yaptırmadan' olumsuz yanıt  verdiği gerekçesiyle Danıştay'a itiraz etti.

8 MECLİS ÜYESİ İTİRAZ ETTİ

Danıştay'a gönderilmek üzere Atakum Kaymakamlığı'na başvuruda bulunan CHP'li Atakum Meclis Üyesi Hasan İpek ile eski meclis üyeleri Mustafa Tüfek, Hatice Sönmez Güneş, İbrahim Saraç, İbrahim Timur, Süleyman Taş, Mehmet Türüdü ve Saim Erdoğan tarafından  yapılan itiraz başvurusunda, eski Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve belediyenin ilgili diğer görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun gereğince yaptıkları şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın kararının kaldırılmasını ve öninceleme yapılmasına karar verilmesi istendi.

İŞLEME KONULMADI

CHP'li üyeler itirazın gerekçesinde ise eski Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve diğer sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2018 yılında suç duyurusunda bulunulduğu, bu  başvurunun da 4483 sayılı yasa gereği soruşturma izni almak üzere konunun İçişleri Bakanlığı'na intikal ettirildiği hatırlatıldı. CHP'li üyeler itiraz dilekçelerinde, Samsun Valiliği'nin yazısı üzerine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ön rapor hazırlanarak ilgililer hakkında ön inceleme yapmaksızın “işleme konulmama” kararı verildiğine işaret ettiler.

ŞAHIS ŞİRKETİ GİBİ YÖNETEMEZLER

Bu karar üzerinde Danıştay'a itirazda bulunan CHP'li üyeler, itiraz dilekçesinde ise, "Atakum Belediyesi tarafından kurulmuş olan ve sermayesinin yüzde yüzü Atakum Belediyesi'ne ait olan Atakum İmar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti'nin mülkiyeti doğal olarak kamuya aittir. Her ne kadar özel hukuku tüzel kişiliğine sahip olsa da bu şirket sermayesini halkın vergilerinden almaktadır. Bu yönüyle bir şahıs şirketi olmaktan öte farklı bir denetime tabi olmalıdır. Bu kapsamda bir belediye iştiraki olan bu şirket Sayıştay denetimine tabi olup şirket yöneticilerinin bu şirketi şahıs şirketi gibi yönetme hakları bulunmamaktadır" denildi.

ÖN İNCELEME YAPILMADAN RET

Belediye şirketlerinin yönetim kurulu başkanının, belediye başkanı olduğuna, belediye şirketlerinin de kamu kuruluşları olarak kamunun denetim düzenine uymaları gerektiğine vurgu yapılan itiraz dilekçesinde; "Ancak bir belediye işletmesi olan Atakum İmar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. ile ilgili faaliyet raporu, bilançolar, hesaplar anılan dönemde Belediye Meclisi'ne sunulmamış, Belediye Meclisi'nin denetleme imkanı elinden alınmıştır. Bu şekilde yetkililer tarafından görevin gereklerine aykırı hareket edilmiştir. Belediye başkanının faaliyet raporunda belediye şirketine ilişkin bilgi ve belgeleri sunmamasının, görevinin gereklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır. Bu kapsamda öncelikle bu fiil için raporda irdeleme yapılmaması ve öninceleme kararı alınmamasının hukuka aykırı olduğunun tespiti gereklidir" denildi.

10 MİLYON TL İZAHA MUHTAÇ

CHP'li Meclis üyeleri, itiraz dlekçesinde  Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na verdikleri suç duyurusunu da hatırlattı. Belediyenin 2017 yılında Maliye'ye verilen iki farklı  Kurumlar Vergisi Beyannamesi arasında tutarsızlıklara işaret edilirken, birinci beyanname ile düzeltilen ikinci beyannamede 10 milyon TL'nin izaha muhtaç olduğuna işaret edilirken, vergisi beyannamesindeki bilanço hesaplarının yasal defter kayıtları ile uyumlu olmadığı, bu aşamada şirket hesaplarındaki hataların giderilerek gerekli düzeltmelerin yapıldığı gibi iddialar yer alıyor. 

ŞİRKETİ MALİ KRİZE SOKTULAR İDDİASI

İtiraz dilekçesinde ayrıca Atakum İmar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti'nin anılan dönem ve sonrasında mali krize girdiği, hatta an itibariyle piyasaya olan borçları nedeniyle Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/647 Esas sayılı dosyasında 07.10.2019 tarihinde iflas talepli dava açıldığına işaret edilirken, "Bahsi geçen dönemde mali raporların, faaliyet raporlarının Belediye Meclis üyelerine sunulmaması, beyannamelerde usulsüz işlemler yapılması nedeniyle şirketin kamu yararını sağlayacak şekilde yönetilmesi sağlanamamıştır. Bu durumdan ise şirketin doğal yönetim kurulu başkanı olan İshak Taşçı’nın görevi nedeniyle kendisinin ve diğer ilgililerin sorumlu olup olmadığı hususunun yapılacak öninceleme ile irdelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilgililer hakkında iddiaların işleme konulmaması kararı verilmesi hukuka aykırıdır" iddiası yer aldı.

Gülsüm ATİK 

Yorumlar (0)