Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin "ivedelik" olmadığı halde, doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yaptığı, Sayıştay'ın 2020 yılı raporuna yansıdı Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde salgın hastalık gibi ivedilik aranmayan durumlarda bile sıklıkla doğrudan temin yöntemiyle kısımlara bölünerek mal ve hizmet alımı yapılması müfettişlerin 2020 raporunda yer aldı. Sayıştay'ın 2020 yılı raporunun ilgili bölümünde şu görüşlere yer verildi; "Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde; idare birimleri tarafından yapılan bazı mal ve hizmet alımlarının, tek seferde ihale yoluyla temin edilmeyip, doğrudan temin yöntemiyle, kısımlara bölünmek suretiyle gerçekleştirildiği görülmüştür. Kamu idaresi cevabında, hizmetlerin aksamaması, salgın hastalık, ivedilik gibi nedenlerle doğrudan temin yönteminin kullanıldığını, asıl amacın kısımlara bölmek olmadığını belirtmiştir. Doğrudan temin yöntemiyle alınıp kısımlara bölünen mal ve hizmetlerin küçük bir kısmı aşağıdaki tabloda gösterilse de yapılan incelemelerde idare tarafından kısımlara bölme işleminin sıklıkla tercih edildiği ve yapılan alımların ifade edildiği gibi salgın hastalık, ivedilik gibi nedenlerle ilgisinin olmadığı görülmektedir. " Bilindigi gibi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, SBB TV'nin malzemelerini de aciliyet olmadığı halde 21-B yöntemiyle gerçekleştirmişti.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.