Samsun 2. İdare Mahkemesi Bilirkişi Heyeti, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için 'imar mevzuatı ve şehircilik ilkeleri planlama esaslarına aykırıdır' raporu verdi.

MAHKEMEYE SUNULDU 

Bilirkişi heyeti, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme getirdiği Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'ne yönelik açılan dava için hazırladığı raporu, Samsun 2. İdare Mahkemesi'ne sundu. Gazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fatma Erdoğanaras, öğretim görevlisi Namık Gazioğlu ve Doç. Dr. Demet Erol'dan oluşan bilirkişi heyeti, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili hazırladığı raporunda, şu görüşlere yer verdi:

 "Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen kısımların 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara sınır olarak aktarılması ile üst ölçekli planlara uyum açısından olumsuzluk görülmemekle birlikte söz konusu kentsel dönüşüm proje alanı sahasının farklı kentsel dokulardan oluşturulması, alanın düzenlenmesine ilişkin proje hazırlanmaması, araştırma ve analiz çalışması yapılmaması, ulaşım durum analizi ve kentsel teknik alt yapı etki değerlendirmesi raporu ve analiz yapılmaması ile diğer gerekçeler kapsamında dava konusu 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile söz konusu plan değişikliklerinin kabulüne ilişkin Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarih ve 288 sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin 14.09.2021 tarih ve 2/379 sayılı kararının imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, aykırılık oluşturduğu görüş ve kanaatine varılmıştır." 

'KABULÜ MÜMKÜN DEĞİL'

Samsun 2. İdare Mahkemesi'e meydan projesi için dava açan avukat Ahmet Gürel ise Samsun Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Danıştay 6. Dairesi  ve 2. İdare Mahkemesi bilirkişi heyeti, meydan projesinin şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olduğu yönünde rapor hazırladı. Bu her iki rapor doğrultusunda, Danıştay'dan ve 2. İdare Mahkemesi'nden bu proje ile ilgili yürütmeyi durdurma kararını bekliyoruz. Uygulanmak istenen proje mevcut haliyle ciddi mağduriyetlere neden olacak. Gerekli düzeltmeler yapılarak meydanı ortaya çıkartacak bir çalışma ortaya konulursa herkes onu kabul eder. Ama bu haliyle meydan projesinin kabulü mümkün değil" dedi.

DANIŞTAY BİLİRKİŞİ HEYETİ DE OLUMSUZ BULMUŞTU

Öte yandan Cumhuriyet Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili bir süre önce de Danıştay 6. Dairesi Bilirkişi Heyeti, Cumhurbaşkanlığı'nın Cumhuriyet Meydanı'nı, kentsel dönüşüm alanı ilan eden kararını imar mevzuatı ve şehircilik ilkeleri planlama esaslarına aykırı bularak bu yönde rapor hazırlamıştı. 

Haber Kaynak: Haydar ÖZTÜRK

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.